Landelijke Studentenvakbond

Federatiewiki – Statuten

Statuten

De statuten van een vereniging of stichting zijn de grondregels en bepalingen die ter grondslag liggen van het rechtspersoon. Deze moeten geleverd worden samen met de oprichtingsakte en door een notaris juridisch goedgekeurd worden. Het document ontleent bestuursleden, leden en andere statutaire organen hun machten, verplichtingen en is altijd leidend bij vraagstukken binnen de vereniging of stichting.

Verplichte zaken

In de statuten zijn er een aantal verplichte zaken die erin moeten staan, beginnende bij de naam en missie van de vereniging of stichting.

  • De naam van de vereniging moet iets vertellen over de vereniging en moet, mits het een afkorting is, dan ook vol uitgeschreven in de statuten met de afkorting tussen haakjes.
  • De missie moet in enkele regels samenvatten in welke gebieden de vereniging actief is en wat haar doelstellingen hier zijn. Voor studentenbonden of unies is dit vaak het behartigen van de belangen bij de student in onderwijsinstellingen en de gemeente.
  • De Algemene Ledenvergadering is binnen een vereniging de manier voor leden om inspraak te hebben op de gang van zaken en hun (on)genoegen met het bestuur duidelijk te maken. In de statuten moet staan hoe de ALV wordt opgeroepen, hoeveel leden nodig zijn om ‘quorum’ te behalen (red. een quorum is een aantal leden dat nodig is om keuzes te bekrachtigen, als quorum niet behaald wordt kan de ALV niet doorgaan en worden er dus ook geen keuzes gemaakt) en tot een zekere hoogte wat de taak is van de ALV.
  • Benoeming en ontslag van bestuursleden vertellen je over wat ervoor nodig is om een bestuurslid aan te nemen (meestal via de ALV) en te ontslaan (kan het bestuur iemand uit zetten? Is dit aan de ALV? Hoe zijn de verhoudingen? Draagt een Raad van Advies het voor?) en tevens de verdeling van machten tussen bestuurders, de statuten zullen ook zeggen hoeveel bestuurders de vereniging minstens (maximaal) nodig heeft en hoe deze functies heten, de standaard is minstens 3 bestuurders met een voorzitter, secretaris en penningmeester.
  • Bestemming van het vermogen bij ontbinding, dit laatste kan je het beste met de notaris bespreken maar het gaat over wat er gebeurd met resterende financiële middelen mits de vereniging zich zou ontbinden. Het belangrijk hier duidelijk te maken of er een persoon, bestuurder of andere rechtspersoon dit krijgt, onder welke omstandigheden en waar dit geld aan besteed moet worden. Zie dit als een soort erfenis-akte voor de rechtspersoon.

LSVb

De LSVb Federatie stelt een aantal eisen aan de statuten aan haar lidverenigingen. De belangrijkste is dat de rechtspersoon de vorm van een vereniging met leden moet aannemen en democratische waarden van de federatie aanhangt. Dit betekent dat de studenten die de studentenbond wil vertegenwoordigen een sterke rol spelen in de besluitvorming van de vereniging, door middel van een ALV, en in de statuten duidelijk wordt beschreven hoe de ALV het bestuur kan adviseren, overtreffen en hun besluiten kunnen checken. Tevens moeten bonden die lid willen worden van de federatie duidelijk in hun missie laten weten dat ze studenten en/of studentenorganisaties vertegenwoordigen en dat de doelstellingen overeenkomen met die van de LSVb.