Landelijke Studentenvakbond

Federatiewiki – Presidium

Het Presidium

De algemene ledenvergadering van de LSVb wordt voorgezeten door een technisch voorzitter en ondervoorzitter. Zij vormen samen het Presidium van de LSVb. De presidiumleden verzorgen de werkwijze en procedures omtrent de ALV. Denk hierbij aan het opstellen van de vergaderagenda, het verdelen van het woord tijdens de vergadering, en  de verslaglegging achteraf.  

Het Presidium is ter ondersteuning van een voorspoedige en ordentelijke ALV. Dit gebeurt grofweg op twee momenten. Allereerst is het Presidium altijd bereikbaar voor alle leden en organen in de voorbereiding op een vergadering. Vragen over hoe je iets agendeert, waarom iets wordt besproken of wanneer je iets het beste kan indienen kan je altijd aan het Presidium stellen.

Daarnaast heeft het presidium een belangrijke rol tijdens de vergadering. Het Presidium zorgt ervoor dat de vergadering zoals met elkaar overeengekomen verloopt. Het presidium stelt zich als taak om lle organen en leden op de hoogte zijn van hun rechten en plichten in en rondom de ALV.  Daarvoor voorziet het Presidium gevraagd en ongevraagd in een toelichting en uiteenzetting van de de geldende statuten en reglementen.

Het Presidium wordt, per boekjaar, benoemd door de algemene ledenvergadering.

Contact:
John van Harten
Presidium@lsvb.nl

Geschreven door John van Harten