Landelijke Studentenvakbond

Federatiewiki – Politieke Jongeren Organisaties

Wat zijn PJO’s

Een politieke jongerenorganisatie (PJO) is een organisatie van jongeren met een politieke partij als moeder partij. De meeste Nederlandse politieke partijen in de Tweede Kamer hebben een PJO, met uitzondering van de PVV, SP, JA21 en BBB. De SP had tot 26 juni 2021 een PJO, namelijk ROOD, maar verbrak de banden met deze organisatie.

Een politieke jongerenorganisatie heeft drie functies: scholing, rekrutering en het opkomen voor de belangen van jongeren. Een politieke jongerenorganisatie heeft vanouds de taak om jongeren voor de partij te rekruteren en vervolgens te scholen. Echter, bij de meeste PJO’s is het niet verplicht om ook lid worden van de moederpartij. Vaak zijn leden dan ook alleen lid van de PJO. Hierdoor bestaat ook een zeker spanningsveld tussen PJO’s en hun moederpartijen. Zo zijn sommige PJO’s radicaler dan hun moederpartij in hun ideologie. De onafhankelijkheid van PJO’s varieert ook sterk. Zo kunnen sommige PJO’s zich vrijelijk uitspreken tegen hun moederpartij, terwijl andere PJO’s voornamelijk de partijlijn uitdragen.

Hoe werken ze

Een PJO is een landelijke organisatie met lokale afdelingen. De onafhankelijkheid van afdelingen van de landelijke organisatie verschilt, maar over het algemeen wordt er een landelijke lijn uitgezet die afdelingen min of meer behoren te volgen. Het uitzetten van deze lijn gebeurt veelal op congressen. Hier komen leden uit het hele land bij elkaar en worden moties ingediend over het reilen en zeilen binnen de vereniging en de politieke lijn. Net als bij de meeste moederpartijen is het congres of de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan. Hiernaast zijn er ook vaak landelijke werkgroepen waar over inhoudelijke punten gediscussieerd wordt. Verder vind er scholing plaats over ideologie en het bedrijven van politiek en worden aspirant politici vanuit de PJO ondersteund. Tenslotte spelen zowel landelijke als lokaal PJO bestuurders een belangrijke rol binnen de moederpartij. Zo zitten zij gewoonlijk bij vergaderingen van de fracties en besturen en nemen zij plaats in kandidaatstellings- en verkiezingsprogrammacommissies om jongeren te vertegenwoordigen. PJO’s trekken regelmatig samen met elkaar op. Zo werken sommige PJO’s inhoudelijk samen of organiseren ze gezamenlijke activiteiten.

Financiën

Als de moederpartij van een Nederlandse PJO vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer kan een PJO op grond van de Wet subsidiëring politieke partijen subsidie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanvragen. Zij krijgen dan subsidie per lid. Voor het ministerie zijn alleen jongeren subsidiabel, het legt de grens voor ‘jonge’ leden bij 28 jaar. PJO’s gaan hier wisselend mee om: bij de JS wordt je het jaar nadat je 28 bent geworden uitgeschreven, terwijl veel leden van de JOVD ouder dan 28 zijn. Ook het aantal zetels van de moederpartij in de Tweede Kamer is een factor bij de vaststelling van het bedrag. Daarnaast eist het ministerie dat PJO’s onafhankelijk georganiseerd zijn van hun moederpartijen, maar hier wel formele banden mee onderhouden. 

Lokale afdelingen worden financieel gezien gesteund door zowel het landelijk bestuur als de lokale afdeling van de moederpartij.

PJO’s en de studentenbond

Hoewel PJO’s bestemd zijn voor alle jongeren die binnen de leeftijdscategorie vallen, blijkt in de praktijk dat een groot deel van de actieve leden studenten zijn. Hierdoor houden PJO’s zich veel bezig met de belangen van studenten, en zijn zij een goede samenwerkingspartner voor studentenbonden. Alvorens een samenwerking te starten is het belangrijk om te bepalen hoe politiek neutraal je als bond wilt zijn, en goed na te denken met welke PJO’s het wel of niet wenselijk is samen te werken. Vervolgens kan gekozen worden met de landelijke PJO te werken, of de lokale afdeling op te zoeken. Het kan ook mogelijk zijn om samen te werken met een werkgroep, maar de invloed en het belang van werkgroepen verschilt sterk per PJO. Goede banden met lokale afdelingen kunnen erg belangrijk zijn voor een studentenbond. Veel leden van PJO’s zullen ook geïnteresseerd zijn in bonden, en over het algemeen, zeker bij de PJO’s aan de linkerkant, heerst er een sterk gevoel van solidariteit. Ze zullen dan ook snel geneigd zijn om samen te werken op onderwerpen die aansluiten bij hun profiel. Daarnaast zijn PJO’s dus ook een goede plek om meer (actieve) leden te werven. Ze hebben ook goede connecties binnen hun moeder partijen en oefenen hier tot op zekere hoogte invloed op uit, zowel lokaal als landelijk, waardoor ze een interessante partij zijn om bij te lobbyen. 

Welke PJO’s zijn er

Momenteel zijn er 14 PJO’s, waarvan 11 moederpartijen vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer.

SGP-jongeren (SGPJ)
PJO’s wiens moederpartij vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer
Naam Moederpartij Jaar opgericht
Christen Democratisch Jongeren Appèl (CDJA) CDA 1981
DWARS, GroenLinkse Jongeren (DWARS) GroenLinks 1991
Jonge Democraten (JD) D66 1984
Jongerenorganisatie Forum voor Democratie (JFVD) FVD 2017
Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) VVD 1949
Jonge Socialisten in de PvdA (JS) PvdA 1977
OPPOSITIE DENK 2015
PerspectieF ChristenUnie 2000
PINK! PvdD 2006
RADICAAL BIJ1 2018
SGP-jongeren SGP 1934
SP-jongeren SP 2022
PJO’s wiens moederpartij niet vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer
Communistische Jongerenbeweging (CJB) NCPN 2003
Jonge Libertariërs (JL) Libertarische Partij 2016
Jonge Piraten Nederland (YPNL) Piraten Partij 2021