Landelijke Studentenvakbond

Federatiewiki – Organiseren, Pers en Media

Introductie

De volgende tekst gaat over het bereiken van maatschappelijke veranderingen door middel van een campagne, beweging of evenement. Het is essentieel dat de opbouw van een dergelijk traject een stabiele fundering heeft waarop gebouwd kan worden.

Het moet een controleerbaar einddoel hebben met een duidelijke visie die tijdens het belopen van dit traject bijgestuurd kan worden, zo zet je een realistisch, maar ook uitdagende doelstelling die door middel van vooraf gezette subdoelen gecontroleerd kunnen worden.

Deze tekst zal niet alleen het interne gedeelte van een maatschappelijk bewegingstraject uitlichten, ook zal het bezig zijn met de beeldvorm naar buiten en hoe die gevormd wordt.

Opzetten van een campagne, beweging en/of evenement

Bij het opzetten van een campagne, beweging en/of evenement is het essentieel dat je alle mogelijkheden afgaat en niet te veel in een beperkt perspectief blijft kijken. Wel is het essentieel dat je een duidelijk doel hebt, iets waar je naar toe kunt werken. Om dit te bewerkstellen is de CCC-methode ideaal. Compact je doel opstellen in 1 à 2 zinnen, Concreet uitleggen waarom je dit wilt en wat jouw visie is om dit te bereiken. En ten slotte Controleerbare variabelen geven zodat je kan meten of deze geslaagd is of niet, dit kan door middel van subdoelen en een meetbaar einddoel.

Eenmaal een doel gezet is het belangrijk om na te denken hoe je deze wilt bereiken. Een ingeplande aparte brainstormsessie is hier goed. Hier is het essentieel dat iedereen de kans krijgt om diens gedachtes te uiten. Zorg dan ook dat iedereen van tevoren op de hoogte is van het onderwerp en het doel. Verder is het belangrijk dat iedereen met energie de sessie begint en dat er beschikking is tot alle mogelijke materialen (whiteboard, markers, post-it’s, pennen, etc.)

De sessie begint met een energiser (mits nodig natuurlijk), hierna krijgt iedereen de ruimte om via post-it’s eigen ideeen op te schrijven. Dit moet zonder invloed van anderen en is dan ook het meest functioneel in stilte. Het is hier belangrijk om te onthouden dat geen idee te gek is, dit beperkt de hersenen namelijk en zorgt dat de pareltjes van ludieke acties niet bedacht worden omdat je creativiteit is ingekaderd.

Na een aantal minuten hangt iedereen diens post-it’s bij elkaar. Vanuit daar worden de opgeschreven post-it’s gegroepeerd. Hier komt vaak een logische indeling uit; locaties, benodigde spullen, inhoud voor een evenement, vormgeving van een ludieke actie, etc. Tevens is er vaak een volgorde te herkennen in de vorm van een escalatieladder en verschillende campagne fases.

Na de groepering van alle post-it’s is het belangrijk om deze groepen individueel te bespreken. Gooi nog geen ideeën weg, zelfs als er onhaalbare gedachtes tussen zitten. Controleer of de groep past binnen het CCC of denk over vormen hoe die wel past. Het zou kunnen zijn dat een extreem idee in eerste instantie compleet ongeschikt is maar uiteindelijk wel een hele sterke kern heeft.

Opstarten van het traject

In een campagne zijn er verschillende fases. Het doel uitwerken en een weg daarnaartoe vinden zou je kunnen zien als een ontdekkingsfase. Om deze daadwerkelijk tot uitvoering te brengen is het essentieel om gelijkgezinde mensen te vinden met hoge motivatie die geënthousiasmeerd worden van jouw doelstelling en de uitvoeringsfase hiervan. Deze fase komt vaak tot een piek door middel van een opiniestuk, ludieke actie, petitie en/of demonstratie.

Het is belangrijk om te identificeren wie jouw doelgroep is. Het advies gaat dan ook uit om vooral bezig te zijn met ‘laaghangend fruit’. Mensen die goed bereikbaar zijn en niet te veel moeite kost. Het is namelijk ontzettend inefficiënt om bezig te zijn om iemand van compleet de tegenovergestelde kant proberen te overtuigen.

Het laaghangende fruit zijn over het algemeen mensen die makkelijker te overtuigen zijn en hierdoor snelle en kleine winsten kunnen genereren. Om hen te overtuigen is het zaak dat je hen niet doodgooit met argumenten waarom jij gelijk hebt. Het is essentieel om hen te begrijpen, gehoord te laten voelen en een overeenkomende oplossing aan te bieden dat laagdrempelig en vrijblijvend is.

De publieke opinie beïnvloeden

De gemiddelde burger leeft niet in het politieke verhaal zoals jij doet. Zij zitten niet in het gepolariseerde wereldje en staan een stuk neutraler over onderwerpen waar jij over zou kunnen koken.

Om tot hen door te dringen is het belangrijk om met anekdotes en vergelijkingen aan te komen die voor hen begrijpelijk en herkenbaar over komen. Verder is het heel belangrijk om niet blindelings de schuld af te schuiven en siert het heel erg om een bepaalde eigen verantwoording te nemen. Nuance laten zien toont aan dat je mening gefundeerd en redelijk is. Wel is het zaak om niet te langdradig over te komen en te oefenen in het elevator pitch concept.

Het heeft geen enkele zin om losse kreten eruit te gooien die jij niet kan onderbouwen, liegen is al helemaal een zonde die echt vitaal is voor jouw boodschap.

Verzamel verder statistieken die jouw verhaal ondersteunen, echte mensen met echte verhalen, stel vragen waar je eigenlijk een antwoord mee impliceert (wilt u dat uw kinderen opgroeien met een schuld van 50.000 euro?) en hen hierdoor moet laten kiezen tussen jouw afschuwelijke realiteit of de door jouw geboden oplossing.

Benaderen van media

Iets wat nieuw is trekt aandacht. Echter is het voor media platformen heel moeilijk om te weten waar zij moeten zoeken. Je kan dan ook niet verwachten dat zij continueel bewust zijn over onderwerpen die spelen. Wees dan ook niet bang om een bericht te sturen via social media of om brutaal te vragen naar iemands contactgegevens.

De meeste organisaties en individuen willen juist graag dat hun (versie van een) verhaal het daglicht te zien krijgt. Het is dan ook zaak om te identificeren wie in het plaatje van jouw onderwerp past en diegene te vragen om te bellen, een koffie te halen of informatie via e-mail te sturen.

Het is hier wel belangrijk om realistisch in te schatten of de influencer/media outlet bij de boodschap past of niet, zo zou iemand met een bereik van miljoenen nooit gevraagd moeten worden bij een campagne in fase 1, zo ondermijn je je eigen campagne en krijg je reactie vooral gebaseerd op loyaliteit naar desbetreffende influencer, niet omdat jouw campagne nou zo opvalt.

Het medialandschap gaat snel, elke click is geld en dus wil een journalist, influencer of organisatie dit zo snel mogelijk delen. Wees dan ook continueel bereikbaar en ga op een goede manier om met de opgebouwde kritiek. Laat af en toe van je horen wanneer jij iets denkt te hebben dat relevant is voor de media.

Hamer vooral op herhaling. Voor jouw eigen bubbel lijkt het alsof je niets nieuws verteld maar voor bubbels daarbuiten val je pas op als je herhaaldelijk naar buiten treedt met dezelfde boodschap. Het voelt onnatuurlijk om telkens hetzelfde te vertellen maar dit is essentieel om op te vallen, verder is het ook zo dat je groeit in je eigen boodschap. Hoe vaker je deze herhaalt hoe overtuigender en beter je deze gaat kunnen overbrengen uiteindelijk.

In gesprek met media

Niemand kent jouw verhaal beter dan jijzelf. Je kan dan ook niet verwachten dat journalisten vragen weten te stellen die zorgen dat jouw verhaal perfect uitgelicht wordt. Sommige journalisten winnen eraan om een ongenuanceerde reactie eruit te lokken met provocerende opmerkingen, andere journalisten weten simpelweg niet genoeg over het verhaal om het gesprek de richting op te sturen van jouw voorkeur.

Onthoudt, het is jouw verhaal, het is dan ook helemaal prima om je eigen verhaal toe te passen op elke vraag die je krijgt. Zelfs als dit een gesloten vraag is kan je eerst beginnen met een antwoord op die vraag en dit snel op te volgen met een uitleg of aanvulling die zich verhoudt tot jouw verhaal.

In een gesprek is het belangrijk om te weten dat er (vaak) geen haast is en dat niet alles in een keer perfect hoeft te zijn. Wees niet bang om even te twijfelen op een antwoord, je bent immers geen machine. Verder is het ook geen probleem om aan te geven dat je niet lekker in je verhaal zit en de vraag opnieuw wilt beantwoorden. De journalist wil uiteindelijk ook het best mogelijke resultaat.

Wees hierbij wel realistisch of de extra tijd die jij vraagt de verbetering waard is, opdat je niet een journalist de gehele dag bezighoudt en vervolgens goede wil verspilt. Verder is het heel belangrijk om te begrijpen wat voor programma de journalist maakt. Misschien heeft deze maar 2 minuutjes zendtijd, of misschien zal die maar een paar quotes gebruiken en verder zijn eigen verhaal. Zorg dan ook dat je goed op de hoogte bent van het proces en de media waar je mee in gesprek gaat.

Wees overigens niet bang om na het gesprek contact te houden. Je hebt het volle recht om voor het publiceren de tekst in te zien en suggesties te maken over wat je anders zou willen zien. Echter is het wel belangrijk om in je achterhoofd te houden dat het niet jouw artikel is, zo kan je geen commentaar maken op diens schrijfstijl, wel zou je iets kunnen zeggen over niet kloppende informatie en oneerlijke framing.

Korte samenvatting

Wees herkenbaar, een tikkeltje uniek en voornamelijk menselijk. De publieke opinie reageert het beste op eerlijke mensen die hun eigen buurmeisje, neef of iemand anders in hun sociale omgeving hadden kunnen zijn. Blijf de boodschap herhalen en verstop een Call to action gericht op het laaghangende fruit, dit zou een petitie kunnen zijn bijvoorbeeld. Probeer te oefenen op pitches met een sterke eind zin of een mooie openingsanekdote. Communicatie is de sleutel tot een geslaagd contact met de media.

Geschreven door Sancar Cakirtas, Organiser bij de LSVb