Landelijke Studentenvakbond

Federatiewiki – Onderzoeksbureau

Het onderzoeksbureau

Het onderzoeksbureau is het belangrijkste onderzoeksorgaan van de LSVb. Het bestaat uit twee leden die ieder normaliter 8 uur per week werken op het kantoor van de LSVb. De onderwerpen voor onderzoek worden meestal aangedragen of goedgekeurd door het bestuur. Het bureau geniet een hoge mate van onafhankelijkheid in hoe onderzoek gedaan wordt en welke conclusies daaruit getrokken kunnen worden, dit om te garanderen dat de onderzoeksresultaten betrouwbaar zijn. Onderzoek wordt gedaan in dienst van collega’s, de LSVb of de federatie.

Het onderzoek

Het onderzoeksbureau heeft uiteenlopende activiteiten en diensten. Het bureau heeft een jaarplanning – vooral relevant voor grotere projecten – maar geen vaste vorm van onderzoek.

Het onderzoeksbureau doet grote onderzoeken voor publicatie. Ook doet het kleiner onderzoek op aanvraag om collega’s en de bond over relevante onderwerpen te informeren. Er wordt daarnaast weleens kritisch gekeken naar de publicaties van andere instanties. Tot slot is het onderzoeksbureau er om lidbonden te helpen met het doen van hun eigen onderzoek.

In de afgelopen jaren heeft het onderzoeksbureau onderzoek gedaan naar de verschillen in toeslagenregelingen voor studenten met een arbeidsbeperking, naar kwaliteit van studentenkamers en naar de effectiviteit van het 100-dagen beleid. Daarnaast wordt de Housing Hotline, een plek waar internationals hun woonproblemen kunnen melden, beheerd samen met afdeling Huisvesting. Het onderzoeksbureau probeert nu om een groot en actief studentenpanel op te richten, om de problemen en meningen van studenten op de voet te kunnen volgen.

Relevantie

Het onderzoeksbureau is relevant voor de LSVb voor informatiewerving, om ervoor te zorgen dat collega’s en lidbonden niet teveel in hun werk vertraagd worden door ingewikkelde onderwerpen. Daarnaast kan het onderzoeksbureau onderzoek doen om de schaal en karakter van problemen naar buiten te brengen. Dit is belangrijk voor lobbyen, het opzetten van acties en het aandragen van effectieve oplossingen.

Contact

Daphne Goes
daphne@lsvb.nl

Yason Sinout
yason@lsvb.nl

Geschreven door Yason Sinout