Landelijke Studentenvakbond

Federatiewiki – Ledenwerving

Ledenwerving

Het werven van nieuwe leden is een essentiële taak van elk bestuur, immers, het zorgt ervoor dat de bond levend blijft en genoeg inkomsten houdt om rond te komen. Het zoeken (en vinden) van leden is vaak niet een voor-de-hand-liggende taak, het is sterk afhankelijk van je doelgroep, de verhoudingen binnen de vereniging en hoe een lid actief kan deelnemen. Er bestaat geen duidelijk en klaar liggend actieplan dat je gegarandeerd leden gaat opleveren, maar toch zijn er veel manieren om je kansen tot werving te vergroten, deze zullen in deze pagina besproken worden.

Ten eerste, ken je lid! Wie wil je dat lid wordt van je vereniging? Wat zijn de kenmerken van deze doelgroep? Waar zijn ze te vinden en hoe trek je ze aan? Dit zijn allemaal essentiële vragen die gesteld moeten worden voordat je het process tot ledenwerving aangaat, namelijk, als je niet weet wie je zoekt zal je ze ook niet kunnen vinden. Vraag je ook goed af wat deze potentiële leden van jou als bestuur of vereniging verwachten (zie ook ledenbinding). Als je een profiel hebt geschetst van je doelgroep moet je gaan nadenken over wat voor toegevoegde waarde jouw vereniging heeft voor deze doelgroep, denk dus na over je imago, je capaciteiten, waarom je mensen zoekt en hoe je doelgroep toegevoegde waarde heeft aan jouw vereniging. Schroom het ook zeker niet een wervingsplan te schrijven, hierin kan je alle opgedane kennis een plekje geven en heldere doelen stellen om te bereiken. 

Als je duidelijk hebt wie je zoekt en wat je te bieden hebt kan je overgaan tot actie! Roep een groep actieve mensen (bestuursleden, vrienden etc.) op om deze doelgroep op te zoeken en te overtuigen waarom ze lid moeten worden van jouw vereniging! In het geval van de bonden zullen dit vrijwel altijd studenten zijn, maar vindt binnen de studenten de subcultuur die past bij het karakter van jouw bond. Hieronder volgen een paar ideeën voor acties en activiteiten die kunnen worden ondernomen om het ledenaantal van je vereniging te vergroten.

Introductieweken

Alle grote universiteiten hebben introductieweken waar verenigingen de kans krijgen leden te werven onder beginnende studenten, voornamelijk met verenigingsmarkten of vergelijkbare evenementen. Het is lastig om hier op te boksen tegen de grotere studentenverenigingen, maar er zijn vele creatieve manieren om alsnog de student te benaderen en lid te laten worden van je vereniging. 

Denk hierbij aan o.a. het kamerboek dat bij de KEI introductie-week en ESN introductieweek van Groningen in tasjes wordt gestopt met allemaal informatie over huurrecht en hulpverlening en een oproep lid te worden van de GSb. In Amsterdam heeft ASVA jaarlijks een fietsverkoop die gepaard gaat met lidmaatschap, ook dit zorgt ervoor dat er een gestaag ledenaantal aan het begin van het jaar lid wordt. 

Zorg ervoor dat je de juiste grote spelers vind en overtuig ze van jouw creatieve oplossing, organiseer een fietscursus voor ESN studenten of doe een activisme workshop tijdens een infomarkt, je kan het werkelijk zo gek maken als je wil zolang je maar duidelijke afspraken weet te maken.

College-praatjes

Door middel van een goed praatje, interessante powerpoint en een oproep lid te worden kan je aardig veel bereiken. Spreek professoren en leraren aan die je kent en vraag ze of je een paar minuten mag praten over een belangrijk thema binnen het bondsleven als je dit veel doet aan het begin van het academisch jaar zal je zeker een aantal extra leden binnen weten te slepen, weet wel dat dit het beste gepaard gaat met een oproep tot actie voor commissies of actieve betrekking bij een groter thema (de laatste jaren was #NietMijnSchuld een goede ledenwerver). Vergeet niet na afloop of tijdens de pauzes buiten de deur te staan met flyers of andere materialen zodat mensen herinnerd worden aan jullie bijzijn eerder in het college.

Openbare activiteiten

Als je een wijd bereik hebt via sociale media zullen toegankelijke en openbare activiteiten altijd wat mensen interesseren een kijkje te komen nemen. Denk bij de activiteit wel goed wat voor soort mensen je wil aantrekken en hoe je ze wil aantrekken. Vele bonden in de federatie hebben verschillende activiteiten die open zijn voor mensen die geen lid zijn bij die bond, vergeet alleen niet aan het begin EN het einde van de activiteit mensen die nog geen lid zijn te vragen lid te worden van de vereniging.

Netwerken

Studentenbonden blijven toch vrij gespecialiseerde verenigingen, als het niet lukt leden via activiteiten binnen te slepen is het een goed idee om mensen op persoonlijke basis te benaderen gebaseerd op gedeelde interesses, lidmaatschap van vergelijkbare verenigingen en posities aan te bieden in commissies, actiegroepen en natuurlijk het bestuur. Gebruik hiervoor je sociale media, Facebook, LinkedIn, Instagram en je eigen Whatsappgroepen van je studie, andere verenigingen waar je lid van bent of je vriendenkring.

PJO’s en Medezeggenschap

Politieke Jongerenorganisaties (PJO’s) en medezeggenschaps partijen zijn vaak verenigingen met een vergelijkbaar karakter als een studentenbond of -unie. Samenwerkingen met deze organisaties kan al snel leiden tot een goede hoeveelheid nieuwe leden die zich actief willen inzetten voor de belangenbehartiging van studenten. Zorg er wel voor dat de leden geen overhand krijgen via de ALV en daarmee de bond of unie overnemen.

Studie- Studentenverenigingen

Ga langs bij studie en studentenverenigingen om te spreken over de belangen van de bond, zorg ervoor dat je tijdens cobo’s (of consti’s) een goede band opbouwt en je dit soort zaken kan regelen. Op deze evenementen doe je er goed aan ook leden proberen te winnen. 

Acties

Hoewel het vaak niet behoort tot de kern van actie is het een goed idee deze omstandigheden te gebruiken om nieuwe leden te werven voor je vereniging, immers, ze zijn er omdat ze vergelijkbare ideeën aanhangen en het belangrijk vinden deze direct aan te kaarten. Ga na afloop langs met een formulier waar mensen zich als lid kunnen aanmelden met een groepje vrijwilligers maar spreek dit wel af met andere organisatoren, dit kan namelijk tot problemen leiden en je samenwerking met andere partijen beperken.

(Juridische) Dienstverlening

Gaat jouw studentenbond of -unie een dienstverlenende commissie of bureau opzetten? Denk dan ook na over hoe je deze kan inzetten om leden te werven, denk aan bij het verschaffen van een juridisch advies dat je ze kan vragen lid te worden of bij een check ze de optie krijgen zich als lid aan te melden. De invulling kan op verschillende manieren, maar vraag mensen niet om lid te worden om hulp te krijgen, dit zal je dienstverlening namelijk niet ten goede komen.