Landelijke Studentenvakbond

Federatiewiki – Kascommissie

Inleiding

Een goede organisatie is niets zonder een goede en ervaren kascommissie. De checks and balances die nodig zijn om de organisatie overeind te houden zijn van het grootste belang. Met jaarlijks een nieuwe penningmeester ondersteunt de kascommissie hem/haar met ervaring en controles.  Dit team van mensen die verstand hebben van het boekhoudkundige gedeelte helpen met de financiële gezondheid van de vereniging op de lange termijn. Op deze pagina wordt de kascommissie in grote lijnen uitgelegd met wat hun rol is en hoe ze kunnen helpen.

Structuur

De kascommissie is een team van oud-penningmeesters en mensen van buiten. Het team kan bestaan uit drie tot vijf mensen die enige ervaring hebben met de financiële ruggengraat van de organisatie. Elke organisatie doet haar financiën anders en alle organisaties hebben hun financieringsstromen op verschillende manieren ingericht. De interne informatie van de oude penningmeesters is nodig om de geschiedenis te begrijpen. Daarnaast kan het erg nuttig zijn om een of twee mensen van buitenaf te hebben om wat nieuwe inzichten te geven en met oplossingen te komen als de penningmeester tegen een muur aanloopt.

Organisatie

De kascommissie heeft twee zeer belangrijke verantwoordelijkheden. Het vertegenwoordigen en informeren van de leden en het controleren van de geldstromen. Waar gaat het geld naartoe? En kan de penningmeester uitleggen waarom de uitgaven zijn gedaan? Dit wordt gedaan door de bonnetjes te controleren. Minstens twee mensen van de kascommissie moeten aanwezig zijn en de bonnetjes controleren. Daarnaast wordt de kascommissie bijeengeroepen wanneer de penningmeester uitgaven moet doen die niet in de begroting staan. De kascommissie moet dit goedkeuren. Tijdens de algemene ledenvergadering kijken de leden ter verduidelijking naar de kascommissie, zij keuren de financiën van het komende jaar en de gedane uitgaven goed of af.

  • De kascommissie bestaat uit drie tot vijf leden met een of andere financiële deskundigheid.
  • De kascommissie komt minstens twee keer per jaar samen om de leden te informeren over de begroting en de uitgaven die door het bestuur zijn gedaan.
  • De kascommissie vertegenwoordigt de leden en informeert hen tijdens de vergadering over de financiële keuzes van het bestuur.
  • De kascommissie controleert de ontvangstbewijzen om de financiële uitgaven van het bestuur goed te keuren.