Landelijke Studentenvakbond

Federatiewiki – Internationalisering

De Nederlandse universiteit verengelst. Dit is geen vraagstuk meer maar een feit en daarbij zien we een sterke stijging in het aantal internationale studenten dat in Nederland studeert, tegenwoordig al bijna 12.5% van alle studenten(~21% op universiteiten, ~7% op hogescholen). Als studentenvakbond is dit een dilemma, omdat de benodigdheden en zelfredzaamheid van internationale studenten significant anders zijn dan die van Nederlandse studenten. Internationalisering is dan ook het woord van de dag en een van de portefeuilles die bij bonden steeds belangrijker worden.

Wat is internationalisering?

Internationalisering is het process waarbij onderwijsinstellingen zich klaarmaken voor de komst van studenten uit het buitenland. Het is daarmee dus een groot portefeuille, maar ook een essentieel thema in Nederland en waar het op veel vlakken overlap heeft met de traditionele thema’s en portefeuilles van bonden. Neem bijvoorbeeld huisvesting, waar internationale studenten sterk gediscrimineerd worden en huurbazen ze nóg meer uitbuiten dan de normale student. Als portefeuillehouder internationalisering is het de bedoeling dat jij deze kruispunten van portefeuilles bespreekt met andere portefeuillehouders, bekijkt welk gedeelte door hen gedaan moet worden en welk gedeelte jij voor jezelf neemt.

Het portefeuille is op meerdere manieren uit te dragen en in te vullen, sommige bonden doen er zelfs niet aan omdat een student een student is, maar dit is een simpel antwoord op een vraagstuk dat complexere antwoorden nodig heeft. Immers, wat is de verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling tegenover deze groep studenten? Is er aandacht nodig voor het ontvangen, integreren en welzijn van deze studenten die verschilt van de benodigdheden van Nederlandse studenten? Dit zijn het soort vraagstukken waar je je als portefeuillehouder mee bezig zal houden om ten eerste doelen voor jouw bond op te stellen rondom internationalisering en daarna bij onderwijsinstellingen druk te zetten om zich beter in te zetten voor deze groep studenten. Ook is het de vraag wat jouw bond kan doen voor internationale studenten binnen de vereniging.

Intern internationaliseren

De meeste studentenbonden komen uit een tijd waar het aantal internationale studenten zeer beperkt of niet bestaand was. Er is dan ook een sterk Nederlands karakter aan de bonden wat het moeilijk maakt voor geïnteresseerde studenten om hier doorheen te breken. Een goed begin zou het vertalen en verengelsen van de interne documenten en ALV zijn, dit maakt het toegankelijker voor internationale studenten om zich aan te sluiten en actief mee te doen bij de bond. Ook zou je kunnen denken aan tweetalige communicatie, dus zowel in het Nederlands als in het Engels. Als er meer internationale studenten in je bond zitten zal het belang van internationale kwesties ook toenemen, maar je krijgt er ook een sterkere en diverse achterban van.

Extern internationaliseren

Deze vorm is minder actief qua beleid maar de te belangrijker als lobby-rol. Internationale studenten in Nederland zijn slecht georganiseerd en daardoor weerbaar als ze in gesprek moeten met onderwijsinstellingen en er wordt nauwelijks aan hen gedacht in grote besprekingen behalve als inkomstenstroom voor de desbetreffende onderwijsinstelling. Als je actief een rol inneemt in dit process is het belangrijk te inventariseren wat de noodzaken zijn van internationale studenten in jouw studentenstad, o.a. door middel van een enquête of formulier. Probeer met deze informatie een soort mandaat te vinden om mee naar medezeggenschaps, gemeenteraden en onderwijsinstellingen te gaan en te lobbyen voor betere omstandigheden voor internationale studenten. Huisvesting zal waarschijnlijk een sterk thema zijn.