Landelijke Studentenvakbond

Federatiewiki – Internationaal Bonden

De portefeuille ‘internationaal’ houdt in dat je je inzet voor internationale studenten in Nederland, en Nederlandse studenten die in het buitenland studeren. Dat betekent dat je je eigenlijk met elke andere portefeuille bezighoudt, maar dan toegespitst op internationale studenten. Denk hierbij aan onderwerpen als studentenwelzijn, huisvesting, taalbeleid van hogescholen en universiteiten, verenigingen, maar ook meer landelijk aan studiefinanciering/ov, zorg, de bekostiging achter de schermen van internationale studenten en hun collegegeld.

Geschiedenis van internationalisering in Nederland

De afgelopen decennia is internationalisering steeds belangrijker geworden. Meer studenten uit Nederland gaan naar het buitenland, en er komen meer internationale studenten naar Nederland. Dit was eerst lastig om te regelen als student (en onderwijsinstelling). Daarom is in 1999 de Bologna Verklaring getekend, waarin Europese landen afspreken meer eenheid in hun onderwijs te verzorgen, om betere uitwisseling mogelijk te maken. Hier is de Bachelor-Masterstructuur uit voortgekomen en het gebruik van ECTS bijvoorbeeld. Inmiddels worden steeds meer opleidingen ook in het Engels aangeboden, en studeerden er in 2019 ongeveer 86.000 internationale studenten in Nederland.

Het uitgangspunt van de LSVb is dat internationalisering een grote toevoeging kan zijn voor het hoger onderwijs – mits internationaliseringsvormen op een doordachte manier worden ingezet en van aantoonbare waarde zijn. Meer over de standpunten van de LSVb over internationalisering is te vinden in de visie over internationalisering, geschreven door het ISO en de LSVb samen.

Lokale organisaties

In elke stad houden een aantal organisaties zich specifiek met internationalisering bezig. Dit zijn dus de organisaties waar je kennis mee zou kunnen maken, of aan zou kunnen spreken als je met een project bezig bent:

 • ESN in jouw stad – ESN is een netwerk voor Erasmus studenten. Dat wil zeggen: studenten die op uitwisseling zijn in Europa. Vaak organiseren ze vooral veel sociale activiteiten, maar ze zijn hierdoor een belangrijk aanspreekpunt voor internationale studenten en weten goed wat er speelt.
 • AEGEE, AISEC of andere internationale verenigingen in jouw stad
 • Het international office van de hogeschool of universiteit is ook een centraal aanspreekpunt voor internationale studenten en Nederlandse studenten die naar het buitenland willen.
 • Kleine organisaties van buitenlandse studenten voor hun eigen nationaliteit (bijv. Indonesian Student Association). Deze groepen zijn vaak actief in een netwerk met vergelijkbare partijen en hebben misschien een overlegorgaan met de universiteit, probeer je hierbij aan te sluiten.

Landelijke organisaties

Bij de Landelijke Studentenvakbond is er ook een bestuurslid dat zich bezighoudt met internationalisering. Daarnaast is er ook een beleidsmedewerker met deze portefeuille. Zij hebben contact namens de federatie met de volgende organisaties:

Overheid en andere landelijke organisaties

 • Nuffic – Deze organisatie ontvangt overheidssubsidie om taken uit te voeren zoals het omzetten van cijfers/diploma’s uit het buitenland naar Nederlandse standaarden. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor grote Europese programma’s, zoals Erasmus+. Deze organisatie heeft veel praktische kennis over de regels rondom internationalisering, dus je kunt hier terecht voor vragen over de wet- en regelgeving voor internationale studenten, of andere praktische informatie voor internationale studenten. Handig om in ieder geval naar de linken vanaf de site van je eigen bond!
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW)/Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) – Ook binnen het ministerie van OCW en DUO houden mensen zich bezig met internationalisering. Afhankelijk van wat er in de politiek speelt heeft de LSVb overleg met medewerkers van het ministerie. Wanneer je zelf vragen hebt over landelijk beleid, of punten hebt die je aan wilt kaarten kun je dit het beste samen met iemand van de LSVb oppakken.
 • Neth-ER – Dit is een vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksorganisaties. De LSVb zit in de ALV hiervan. Neth-ER werkt in Brussel en behartigt daar de belangen van het Nederlandse onderwijs- en onderzoeksveld. Deze organisatie is ook te benaderen voor vragen over wat er speelt in de Europese Unie voor het hoger onderwijs. Vaak zijn dit wel erg globale onderwerpen, want onderwijsbeleid wordt veel overgelaten aan Europese landen zelf.
 • UAF – Stichting voor vluchteling studenten, deze organisatie behartigt specifiek de belangen van vluchteling studenten en professionals en houdt zich bezig met integratie en begeleiding op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Door studenten

 • ESU – The European Students Union is een organisatie die bestaat uit 45 landelijke studentenbonden in Europa. Twee keer per jaar is er een Board Meeting (ALV), en twee keer per jaar een conferentie. Deze evenementen worden elke keer door een andere bond gehost. De LSVb gaat hierheen om input te leveren: één bestuurslid met twee vaste vrijwilligers. Het dagelijks bestuur van ESU praat met en lobbyt bij de Europese Commissie op basis van de statements en policy papers die bij de ALV zijn vastgesteld. Dit gaat dan bijvoorbeeld over afspraken over European Universities, het Erasmus+ programma (en het budget daarvoor), en andere Europese afspraken over onderwijs.
 • NWS – Nederlandse Wereldwijde Studenten is een netwerk van Nederlandse studenten die een bachelor of master in het buitenland willen doen.
 • ESN The Netherlands – ESN Nederland houdt contact met alle lokale secties en ondersteunt hen.
 • UCSRN – University College Student Representatives of The Netherlands is een platform voor studenten aan university colleges in Nederland. Zij behartigen ook de belangen van deze groep studenten specifiek.

Recap van thema’s binnen de portefeuille

Zoals genoemd heeft de portefeuille internationalisering te maken met veel verschillende onderwerpen. Even kort op een rijtje:

 • Studentenwelzijn: internationale studenten in Nederland kunnen makkelijker geïsoleerd raken, onder andere door de taalbarrière. Hun mentale welzijn en integratie in het studentenleven is dus een specifiek aandachtspunt.
 • Zorg: studenten die naar Nederland komen moeten soms een zorgverzekering afsluiten. Door alle regelgeving kan dit ingewikkeld zijn, dus goede informatievoorziening is hierbij essentieel.
 • Studiefinanciering & OV: studenten die naar Nederland komen hebben soms recht op studiefinanciering, maar vaak niet. Ook hier zijn ingewikkelde regels voor, zoals bijvoorbeeld een minimum van 56 uur betaald werk per maand als voorwaarde. In sommige steden/regio’s is er een speciale OV kaart voor internationale studenten. Ook hierbij geldt: informatievoorziening is essentieel.
 • Huisvesting: Door het grote kamertekort is het voor internationale studenten nog moeilijker om aan een kamer te komen, en belanden zij nog wel eens op straat als ze niet op tijd een plek kunnen vinden. Denk aan de tentenkampen die elk jaar in september wel ergens in Nederland noodgedwongen oppoppen en acties als Shelter Our Students.
 • Stages & (bij)banen: Voor internationale studenten is het door een taalbarrière soms moeilijk om een stage of bijbaan te vinden. Dat toegankelijker maken verdient dus speciale aandacht.
 • Taalbeleid: Steeds meer opleidingen worden in het Engels gegeven, terwijl dit niet altijd past bij het karakter van de opleiding of de docenten die de lessen geven. Onder studenten lopen de meningen over Engels of Nederlands onderwijs ook best uiteen. Verder is binnen dit onderwerp nog belangrijk dat er mogelijkheden worden geboden voor internationale studenten om Nederlands te leren wanneer iemand dat wil.
 • Bekostiging & collegegeld: Voor internationale studenten zit dit soms anders in elkaar dan voor Nederlandse studenten. Studenten uit de Niet-Europese Economische Ruimte betalen namelijk instellingscollegegeld, in plaats van het wettelijk tarief. Verder geven onderwijsinstellingen aan dat internationale studenten duur zijn, maar aan de andere kant leveren internationale studenten ook veel op voor Nederland.
 • Contact met internationale verenigingen: Fijn om een vast aanspreekpunt te hebben en bij te houden wat er bij de verschillende organisaties speelt.

Trivia

 • Elk jaar organiseren het ISO, de LSVb en ESN Nederland de Annual International Student Survey – een enquête om te peilen hoe het met internationale studenten in Nederland gaat en wat hun positie in de Nederlandse samenleving is. Op basis hiervan worden aanbevelingen geformuleerd.

In 2019 is het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Internationalisering gepubliceerd door de Rijksoverheid, over de drijfveren van instellingen en studenten om een internationale opleiding aan te bieden of te volgen – relevant om te lezen voor verdieping in het landelijke beleid.