Landelijke Studentenvakbond

Federatiewiki – Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk Reglement (HR) is een verdere aanvulling en versterking van de statuten. Hierin staan afspraken, richtlijnen, secundaire doelen en regels binnen de vereniging of stichting. Het verschil met de statuten is dat deze voor langere tijd vaststaan, maar het HR kan jaarlijks worden aangepast en bevat dus alle dingen die mogelijkerwijs tussentijds moeten worden aangepast of aangescherpt.

Invulling

In het HR staan dus aanvullingen op de statuten maar ook dingen die in de statuten van minder belang zijn. Denk daarbij aan verdere invulling van de taken van bestuurders, processen om seksuele intimidatie tegen te gaan en verdere reglementen die verheldering geven zouden er problemen ontstaan bij het werk of tussen bestuursleden.

Verder wordt in het huishoudelijk reglement verduidelijking gegeven over bijvoorbeeld de gang van zaken rondom de Algemene Ledenvergadering (ALV), zoals quorum, stemming, taken en verplichtingen van de ALV. Bij de meeste bonden zijn dit regels rondom wanneer zendingen plaatsvinden, hoe vergadert wordt tijdens de ALV, wie de ALV voorzit en hoe deze gekozen kan worden, procedures over moties en hoe deze dienen te worden ingediend, punten van orde en de taken van de ALV zoals het benoemen van het bestuur, werkgroepen en vertegenwoordigers.

Het is ook goed om nogmaals je missie-statement te verdiepen en verduidelijken in je HR, dit hoeven geen doelen of middelen te zijn, die zijn voor je beleidsplan, maar wel naast je algemene missie nog een paar sub-missies. Deze kan je zoveel uitdenken en opschrijven als je wil, maar probeer het kort en bondig te houden.

Het HR moet vergelijkbaar worden opgesteld als de statuten. Je schrijft artikelen zoals in een juridisch document waaruit je krachten, plichten en procedures beschrijft. De artikelen moeten gerangschikt zijn in orde, dit betekent dat artikel 1, zou er een conflict ontstaan, meer kracht heeft dan artikel 2 enzovoorts. Denk daarom goed na over de rangorde van de invulling van je HR.

LSVb

In het huishoudelijk reglement hoeft niets vermeld te staan over de betrekkingen tot de LSVb, hoewel het goed is om duidelijkheid te hebben over de verhoudingen van jouw bond tot de LSVb hoeven deze niet vastgelegd te worden in je het huishoudelijk reglement.