Landelijke Studentenvakbond

Functiebeperking, mentale gezondheid, studiestress

Om je studie succesvol te doorlopen, is het belangrijk om goed in je vel te zitten. Alles rondom dit thema, valt onder de noemer studentenwelzijn. Studentenwelzijn valt uiteen in twee belangrijke subthema’s: studeren met een functiebeperking en mentale druk.

Studeren met een functiebeperking?
Een functiebeperking is gediagnosticeerde problematiek, als gevolg van een lichamelijke of zintuigelijke handicap, chronische ziekte of psychische problemen. Ook als je bijvoorbeeld autisme of dyslexie hebt, val je hier onder. Dat moet je wel zelf aangeven bij je onderwijsinstelling. Als je studeert met een functiebeperking, heb je recht op bepaalde ondersteuning, zoals langere tijd voor je tentamens, een aangepast studieplan of financiële regelingen. Het verschilt sterk per instelling wat er mogelijk is. Het is daarom belangrijk om hier op tijd contact over op te nemen met je onderwijsinstelling. De ervaring leert dat onderwijsinstellingen niet altijd alles goed geregeld hebben. Wil je weten welke rechten je hebt? Op de website Hoger Onderwijs Toegankelijk kan je er meer over lezen. Deze website is ontwikkeld in samenwerking met Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO), dat hogescholen en universiteiten helpt bij het toegankelijk maken van onderwijs voor studenten met een functiebeperking.

Geen functiebeperking, maar wel veel stress?
Er zijn ook veel studenten die geen gediagnosticeerd probleem hebben, maar wel veel stress ervaren en hier hinder van ondervinden. Dat zijn studenten die mentale druk ervaren. Als je te lang met mentale druk rond loopt, kan het alsnog ontwikkelen tot bijvoorbeeld een psychische stoornis, depressie of een burnout. Heb je moeite je studie succesvol te doorlopen omdat je tijdelijk niet goed in je vel zit? Formeel is daar weinig voor geregeld. Ook is er veelal geen centraal punt waar je informatie kan vinden (daar wordt momenteel landelijk aangewerkt). Toch is er nog wel wat mogelijk. Je kunt aankloppen bij je studieadviseur om over je studieprogramma of planning te praten, de studentendecaan om te kijken of je toch onder een regeling valt, of bij een studentenpsycholoog om over je persoonlijke problemen te praten. Op sommige hogescholen en universiteiten zijn er ook nog loopbaancoaches, studentenpastoraat, of coaching om jou door je studie te helpen. Je bent niet alleen zelf verantwoordelijk voor je eigen studentenwelzijn, onderwijsinstellingen hebben hier ook een belangrijke rol in, maar het is wel belangrijk om op tijd aan de bel te trekken! Niet alleen om je studie succesvol te lopen, maar ook voor je mentale gezondheid.