Landelijke Studentenvakbond

Werken naast de studiefinanciering

De bijverdiengrens grens is afgeschaft voor studenten die onder het leenstelsel vallen. Als je na 1 september 2015 bent gaan studeren mag je zoveel bijverdienen naast je studiefinanciering als je wil. Val je nog in het oude stelsel (je bent begonnen met je huidige studie vóór 1 september 2015)? Dan kan deze regeling voor jou van belang zijn.

Bijverdiensten

Veel studenten hebben een bijbaantje om goed te kunnen rondkomen. In het oude stelsel van studiefinanciering geldt er echter een bijverdiengrens. Als je naast je studiefinanciering te veel bijverdient, mag je geen studiefinanciering en studentenreisproduct meer ontvangen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om je studiefinanciering en OV-kaart stop te zetten vóór de maand waarin je boven de bijverdiengrens komt. Maar let op, dit geldt dus alleen voor studenten die vallen onder het oude stelsel van studiefinanciering.

Hoeveel mag ik bijverdienen?

Wat je mag bijverdienen naast je studiefinanciering wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Wat DUO allemaal meetelt als ‘inkomen’ kun je hier vinden. Belangrijk hierbij is dat het gaat om je belastbaar inkomen, dus niet het geld dat je op je bankrekening hebt gekregen. Je belastbaar inkomen is altijd hóger dan je netto inkomen. Het exacte bedrag kun je terugvinden op de jaaropgave van je werkgever. Op je loonstrookje kun je je belastbaar inkomen per maand vinden, zodat je vervelende situaties aan het eind van het jaar kunt voorkomen. Het maximale bedrag dat je mag bijverdienen in het jaar 2023 bedraagt € 16.121,60.

Wat als ik teveel heb bijverdiend?

Als je teveel bij hebt verdiend moet je alles boven de grens terugbetalen. Je betaalt echter nooit meer terug dan je aan studiefinanciering en OV hebt ontvangen in dat jaar. Wil je dit voorkomen? Dan dien je je studiefinanciering en OV stop te zetten voordat je over de bijverdiengrens heen gaat.