Landelijke Studentenvakbond

Aanvullende beurs

Wat is de aanvullende beurs?

De aanvullende beurs is een aanvulling op de basisbeurs of op de rente dragende lening. De aanvullende beurs geldt als een ‘prestatiebeurs’. Dit betekent dat als een student geen diploma behaalt binnen tien jaar, gerekend vanaf je eerste maand studiefinanciering, de student verplicht is de ontvangen aanvullende beurs terug te betalen. Dit geldt niet voor de ontvangen aanvullende beurs over de eerste vijf maanden.

Wie krijgt de aanvullende beurs?

Of een student een aanvullende beurs kan aanvragen, is afhankelijk van het inkomen van de ouders samen met het aantal studerende kinderen dat zij hebben en nog een aantal andere factoren. Je kunt op de site van DUO berekenen of je in aanmerking komt voor een aanvullende beurs.

Het oude stelsel (je studeerde al voor 1 september 2015):

De aanvullende beurs is een aanvulling op de basisbeurs. De hoogte van de aanvullende beurs is afhankelijk van de hoogte van de basisbeurs en van het inkomen van de ouders van de student.

Het nieuwe stelsel (je bent begonnen met studeren op of na 1 september 2015):

De aanvullende beurs is een aanvulling op de rente dragende lening. De hoogte van de aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van de ouders. De aanvullende beurs is maximaal € 430,20. Krijg je geen volledige aanvullende beurs, dan kun je het ontbrekende bedrag lenen. Zo kan iedere student elke maand over evenveel studiefinanciering beschikken.

Vragen?

Heb je vragen met betrekking tot de aanvullende beurs? Dan kan je kijken op www.DUO.nl. Je kan natuurlijk ook bellen met de DUO infolijn (050) 599 77 55.

Indien je vraag niet volledig is beantwoord kan je altijd contact opnemen met de studentenlijn via: 030 – 231 3029.