Landelijke Studentenvakbond

Accreditatie

De kwaliteit van het onderwijs in Nederland wordt beoordeeld door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Instellingen in het Hoger Onderwijs doorlopen eens in de zes jaar een instellingstoets kwaliteitszorg, die verzekerd of de visie op onderwijs (op managementniveau) ook nageleefd wordt binnen de instelling. Een onafhankelijk panel visiteert de instelling aan de hand van een aantal kwaliteitsstandaarden. Instellingen kunnen er ook voor kiezen om de instellingstoets kwaliteitszorg niet te doorlopen. Dit leidt ertoe dat al hun opleidingen een uitgebreidere toets doorlopen

Alle opleidingen in Nederland worden elke zes jaar gevisiteerd door een onafhankelijk panel bestaande uit experts op het vakgebied. Binnen deze toets worden opleidingen getoetst aan de hand van kwaliteitsstandaarden.

Studentbetrokkenheid bij het accreditatieproces

Studenten worden altijd betrokken bij het accreditatieproces. In de panels voor zowel de instellingstoets als voor de opleidingsaccreditatie zit altijd een student-lid.

Ook schrijven studenten een studentenhoofdstuk over hun opleiding tijdens het accreditatieproces. Er zijn twee eisen aan het studentenhoofdstuk namelijk: onafhankelijkheid en representativiteit. Verder zitten er geen eisen aan het studentenhoofdstuk en hoeft dit ook niet een geschreven tekst te zijn.

Daarbij zijn studenten betrokken doordat zij geïnterviewd kunnen worden door een panel tijdens de visitatiedagen. Ben jij betrokken bij het accreditatieproces en heb je hier vragen over? Mail dan naar lsvb@lsvb.nl.