Landelijke Studentenvakbond

Opleidingscommissies

Naast de centrale en decentrale medezeggenschap is er ook inspraak op opleidingsniveau: de opleidingscommissie. In de opleidingscommissie zitten studenten en docenten van die opleiding. Zij zijn gesprekspartner van de opleidingsdirecteur. De opleidingscommissie adviseert de opleidingsdirecteur over de concept Onderwijs- en Examen Regeling (OER), over de uitvoering van de OER gedurende het jaar en over alle aangelegenheden die het onderwijs en de opleiding aangaan. Dit laatste kan dus alles omvatten wat de opleidingscommissie maar ter sprake wil brengen, bijvoorbeeld in de vorm van een advies.

Hoewel de LSVb met medezeggenschap zowel de centrale medezeggenschap, decentrale medezeggenschap als opleidingscommissie bedoelt, valt de opleidingscommissie formeel gezien niet onder de medezeggenschap. De opleidingscommissie is geen formeel medezeggenschapsorgaan, maar dient slechts als adviesorgaan van het opleidingsbestuur. De opleidingscommissie bestaat altijd uit een samenstelling van studenten en personeel. Naast advies geven kan de opleidingscommissie gebruik maken van het informatierecht en het beperkt initiatiefrecht.

De medezeggenschap onderscheidt zich vanwege het feit dat zij het ‘instemmingsrecht’ kennen; in bepaalde situaties dient de medezeggenschap eerst in te stemmen voordat beleid doorgevoerd kan worden. Opleidingscommissies hebben dit niet, hun ‘maximale recht’ is ‘adviesrecht’. Zij brengen advies uit aan de opleidingsdirecteur en kunnen hierover in gesprek gaan.

OC-wijzer

Om je als OC-lid op weg te helpen hebben het LOF, SOM en de LSVb de OC-Wijzer geschreven. Lees hier meer over de OC-Wijzer en download hem gratis of bestel de hardcopy.