Landelijke Studentenvakbond

Rechtsmiddelen

Ik heb een probleem. Wat kan ik doen?

Meestal is het handig om een probleem met je onderwijsinstelling op een informele manier op te lossen. Praten en het probleem op een redelijke manier uitleggen aan de docent of de betreffende persoon kan al veel problemen oplossen. Als dat niet tot het gewenste resultaat leidt, is het goed om te weten wat je kunt doen. Als student beschik je namelijk over een aantal rechtsmiddelen tegen beslissingen van de onderwijsinstelling. Hieronder vind je informatie op hoofdlijnen van de belangrijkste rechtsmiddelen uit de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de Studentenlijn.

LET OP: Raadpleeg altijd het Studentenstatuut voordat je een juridische procedure start of een klacht indient.

  1. Verzoekschrift

Via een verzoekschrift kun jij bij een bepaald orgaan binnen de onderwijsinstelling verzoeken om jouw probleem op te lossen. Het orgaan waarbij jouw verzoek terecht komt zal vervolgens kijken of dit verzoek terecht is en hier eventueel aan voldoen. Verzoekschriften kunnen meestal alleen bij de examencommissie worden ingediend. In het Studentenstatuut moet zijn aangegeven waar je een verzoekschrift moet indienen.

  1. Bezwaar

Ben je het niet eens met een beslissing op jouw verzoek? Dan kun je tot maximaal zes weken na de beslissing een bezwaar indienen. Met dit bezwaar dwing je het orgaan dat de beslissing heeft genomen, om de beslissing te heroverwegen. Bezwaarschriften worden meestal ingediend bij het instellingsbestuur, maar dit kan per instelling verschillen. Daarnaast is het mogelijk dat een administratief beroep beter bij jouw procedure past. Lees daarom voordat je een bezwaar indient het Studentenstatuut.

  1. Beroep

Nadat je bezwaar hebt gemaakt en dat heeft voor jou geen resultaat gehad, kun je in beroep gaan. Hierbij wordt gekeken of het besluit wel aan de formele vereisten voldoet en het orgaan in redelijkheid tot dit besluit is kunnen komen. Net als bij een bezwaar, moet je een beroepschrift tot maximaal zes weken na de beslissing op bezwaar ingediend hebben. Lees voordat je een beroepschrift indient het Studentenstatuut om te kijken bij welk orgaan jouw beroep ingediend moet worden.

  1. Klacht

Een klacht kun je altijd indienen. Echter zitten hier geen juridische consequenties aan verboden. Wel zou jouw klacht kunnen bijdragen aan het verbeteren van bijvoorbeeld het Onderwijs- en examenreglement in de toekomst. Een klacht indienen is dus nooit nutteloos. De klachtenprocedure kan per instelling verschillen, het is daarom verstandig om het Studentenstatuut te raadplegen. Een klacht wordt namelijk vaak niet-ontvankelijk verklaart als er tegen een beslissing bezwaar of beroep open staat of stond.

Civiele procedure

Naast de rechtsmiddelen die in de WHW zijn opgenomen, kan een student ook een civiele procedure starten tegen een onderwijsinstelling. Bij de civiele procedure start je een rechtszaak tussen twee partijen (jij en de instelling dus). De kosten van een civiele procedure zijn hoog, daarnaast is de bewijslast en het bewijsrisico zwaarder. Als student loop je daardoor een groter risico als je een civiele procedure start. Er zijn natuurlijk wel situaties denkbaar waarin een civiele procedure een reƫle optie is. De Studentenlijn kan je altijd advies geven over het starten van een civiele procedure.