Landelijke Studentenvakbond

Internationale studenten in Nederland

Van de studenten in Nederland is ongeveer 16% internationale student. De LSVb komt als studentenorganisatie op voor alle in Nederland studerende studenten. Hierdoor behoren internationale studenten automatisch tot onze achterban en is het onze taak ook voor hen op te komen. De problemen die zij tegen komen zijn vaak wezenlijk anders dan die van Nederlandse studenten in Nederland. Het oplossen van die problemen vergt dan ook een internationale aanpak. Dit doen wij door surveys te verspreiden en roundtables te organiseren waarin internationale studenten problemen kunnen aankaarten. Daarnaast proberen we steeds meer zichtbaar te worden voor de internationale student in Nederland.

Internationale studenten die geen Nederlands spreken kunnen terecht bij onze Engelstalige webpagina. Hier staat ook nog meer handige informatie voor internationale studenten in Nederland.