Landelijke Studentenvakbond

Alles over jouw huurcontract

Op deze pagina staat de belangrijke info voor jouw huurcontract. Dit omvat onder andere jouw rechten en plichten als huurder van de kamer. Zit de informatie die jij zoekt er niet bij, of is er iets niet van toepassing op jouw contract? Kijk dan ook eens bij onze pagina over soorten huurcontracten.

Huurprijs

Een van de belangrijkste dingen in het huurcontract is de huurprijs. Jouw huurprijs mag wettelijk gezien maar een keer per jaar worden aangepast en mag maximaal stijgen met een door de overheid vastgesteld percentage. In Nederland geldt ook een puntenstelsel om te bepalen wat de maximale prijs van jouw woning mag zijn. Helaas vragen veel verhuurders meer voor een kamer dan ze daadwerkelijk zouden mogen doen. Wil jij weten of je te veel huur betaalt? Doe dan de check. Ben jij het niet eens met jouw huur, dan kun je naar de huurcommissie stappen om je huur te laten verlagen. Voor advies over het verlagen van je huur kun je bellen met de Studentenlijn of contact opnemen met je lokale huurteam.

Naast je huurprijs moet je ook kosten voor nutsvoorzieningen en servicekosten betalen. Dit zijn de kosten voor gas, water, licht, etc. Deze kosten worden altijd vooraf betaald. Dit betekent dat je vaak te veel of te weinig zal betalen. Daarom moet de verhuurder jaarlijks een overzicht maken van de gemaakte kosten. Dit overzicht moet je kunnen inzien en te veel betaald geld moet je kunnen terugkrijgen. Mocht jouw huisbaas jou de opgave van de kosten niet willen geven of wil de verhuurder jouw geld niet teruggeven? Neem dan contact op met de huurcommissie.

Bij all-in huur worden de kosten voor nutsvoorzieningen en huurprijs niet gescheiden, dit is bij wet verboden. De huurcommissie kan voor jou een splitsingsprocedure starten, daarmee krijg je de kale huurprijs en kosten voor nutsvoorzieningen apart. Wil je weten hoe dit moet? Je kunt advies vragen bij je huurteam of de Studentenlijn.

Termijnen

Een ander belangrijk onderdeel van het huurcontract is de termijnen die in het contract beschreven staan. Hierin staat de duur van jouw contract, hoe lang je mag blijven nadat jouw contract wordt beëindigd en hoe lang van tevoren jij jouw contract moet opzeggen om niet door te blijven betalen als je weg bent.

Voor het opzeggen van de huur wordt een periode van minimaal 1 maand gehanteerd. Zeg je de huur op, dan moet je in ieder geval nog 1 maand de woonruimte huren. Mocht dit niet in jouw contract zijn aangegeven mag je uitgaan van 1 maand. Voor de verhuurder bedraagt de opzegtermijn minimaal drie maanden. Met elk jaar dat is gehuurd wordt de opzegtermijn met één maand verlengd tot een maximum van zes maanden, als je een contract hebt voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat je minimaal 3 maanden mag blijven huren wanneer de verhuurder jouw contract wil beëindigen. Daarnaast mag een verhuurder niet zomaar de huur opzeggen omdat ze bijvoorbeeld de woning willen verkopen, meer informatie.

  • Dit geld overigens niet wanneer je anti-kraak woont.
  • Woon je in een hospita kamer, dan zit je de eerste 9 maanden nog op proef. Daarna geldt wel de opzegtermijn van 3 maanden.
  • Heb je een short-stay contract? Dan kun je het contract niet tussentijds opzeggen.

Voldoet jouw contract niet aan de eisen? Neem contact op met de Studentenlijn.

Plichten van jou als huurder

Het Nederlandse recht geeft jou als huurder bescherming, maar die bescherming krijg je alleen als jij je ook zelf aan het huurcontract houdt. Oftewel:

  • Betaal op tijd je huur
  • Gedraag je als een ‘goed huurder’ (bijvoorbeeld: je veroorzaakt niet te veel overlast)
  • Doe ‘klein onderhoud’, zie hiervoor de Lijst kleine herstellingen
  • Lever je kamer op in de juiste staat als je vertrekt
  • Gebruik de woning zoals bedoeld (bijvoorbeeld: je gebruikt je kamer niet als illegaal café, wietplantage of iets dergelijks)
  • Laat je huisbaas dringend onderhoud verrichten

Om problemen te voorkomen is het verstandig om aan het begin van de huurperiode, liefst samen met de huisbaas, een ‘opnamestaat’ van je kamer te maken. Hieruit blijkt in welke staat je kamer verkeerde toen jij er kwam wonen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door een beschrijving én foto’s te maken. De verhuurder kan in dat geval nooit eisen dat je bij verhuizing bijvoorbeeld een schrootjeswand weghaalt die er al zat toen je de kamer ging huren.

Heb je juridische vragen over je contract, of kom je er niet uit?
Neem contact op met de Studentenlijn!