Landelijke Studentenvakbond

De Landelijke Studentenvakbond maakt zich klaar voor actie tegen langstudeerboete 

vrijdag 17 mei 2024

Het coalitieakkoord bezuinigt bijna een miljard op onderwijs. Als onderdeel daarvan komt er vanaf het studiejaar 2026 een langstudeerdersboete van 3.000 euro per jaar.  LSVb-voorzitter Elisa Weehuizen: “Studenten zijn verbijsterd door het nieuws. Wij maken ons klaar voor actie”

Mentaal welzijn onder studenten staat al jaren onder druk. Benauwende omstandigheden, zoals studiekosten, de hoge huurprijzen, het tekort aan studentenhuisvesting, de hoge en langdurige prestatiedruk en de studieschuld hebben een negatieve invloed op het mentaal welzijn van studenten. Daar komt nu nog een langstudeerboete bij. Weehuizen: “De boete is een verbijsterende maatregel die fouten maken onmogelijk maakt. Dit zorgt voor een enorme druk.”


Bovendien, zegt de LSVb, zouden financiële overwegingen nooit mogen meewegen bij het maken van een studiekeuze. “Een langstudeerboete is op jonge leeftijd een grote financiële klap die veel jongeren en hun ouders zich niet kunnen veroorloven. Deze maatregel treft juist de Nederlanders die dit kabinet zegt te beschermen.” De Landelijke Studentenvakbond roept daarom iedereen die zich zorgen maakt over de onderwijsplannen in het regeerakkoord om aankondigingen voor actie in de gaten te houden. “Jongeren zijn enorm geschrokken en bereid zich te verzetten tegen dit beleid dat een hele generatie treft”.