Landelijke Studentenvakbond

NSC komt verkiezingsbelofte niet na: miljardenbezuiniging op studenten

dinsdag 16 april 2024

Vandaag debatteerde de commissie onderwijs, cultuur en wetenschap over de toekomstverkenning voor het hoger onderwijs. Een dag die in het teken zou moeten staan van de toekomst van het onderwijs, liep uiteindelijk uit op mogelijke miljardenbezuinigingen op de compensatie voor de pechgeneratie. Rosanne Hertzberger van Nieuw Sociaal Contract wil de 5,5 miljard die eerder door partijleider Pieter Omtzigt werd toegezegd aan een renteverlaging, terugdringen tot een directe compensatie van 1,5 miljard. LSVb-voorzitter Elisa Weehuizen: ‘’Dit kan je alleen maar zien als een enorme naaistreek. Het geld dat beloofd is aan studenten die het moeilijk hebben, wordt voor de zoveelste keer onder onze neus weggetrokken. Hoe kunnen we de politiek nog vertrouwen als dit soort dingen gebeuren?’’

In oktober vervijfvoudigde de rente over de studieschuld naar 2,56%. Na massale verontwaardiging en protest vanuit studenten diende partijleider Pieter Omtzigt een amendement in om 5,5 miljard vrij te maken voor de renteverlaging, door de expatregeling te versoepelen. Er werd expliciet genoemd dat het volledige bedrag van 5,5 miljard ingezet zou worden om de rentedruk tegen te gaan. Rosanne Hertzberger, woordvoerder onderwijs van NSC, kwam daar vandaag echter op terug. Zij diende een motie in om de renteverlaging te schrappen in een schamele tegemoetkoming, waar slechts 1,5 miljard van het vrijgekomen bedrag aan te besteden. LSVb-voorzitter Elisa Weehuizen: “Doen alsof een tegemoetkoming van een kwart van het bedrag vergelijkbaar is met het eerste voorstel, is een belediging naar studenten.”

Daarnaast diende ook D66 een motie in, waarin ze oproepen om de 5,5 miljard wel volledig aan de pechgeneratie te besteden. De Tweede Kamer zal dinsdag 23 april stemmen over beide moties. Weehuizen: ‘’De formerende partijen staan komende dinsdag voor een keuze. Kom de politieke beloftes aan de pechgeneratie na of maak alle studenten nu al duidelijk dat zij geen hoop in het aankomende kabinet hoeven te vestigen.’’