Landelijke Studentenvakbond

Nieuw LSVb-bestuur: “Studenten zullen niet langer aan het kortste eind trekken.”

zaterdag 13 april 2024

Vandaag heeft de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) een nieuw bestuur gekozen. Het nieuwe bestuur bestaat uit Abdelkader Karbache (voorzitter), Ocke Siertsema (vicevoorzitter), Gijs Grimbergen (secretaris), Boutaina Chami (penningmeester) en Yason Sinout (algemeen bestuurslid). Op 29 juni nemen zij het stokje over van het huidige bestuur. ‘’Of het nou gaat om rente op onze studieschuld, ernstige studentenhuisvesting tekorten of onfatsoenlijke studiefinanciering, keer op keer is de huidige generatie studenten de pineut.” zegt Karbache. ”Als het aan ons ligt, zullen studenten niet langer aan het kortste eind trekken. We gaan alles op alles zetten om de positie van studenten blijvend te verbeteren.’’

Abdelkader Karbache (23) wordt voorzitter en woordvoerder van de LSVb. Momenteel doet hij de masters Mechanical Engineering en Sustainable Energy Technology aan de TU Delft. Hier is hij bestuurslid geweest bij de Delftse studentenvakbond VSSD en was hij lid van de centrale studentenraad van de TU Delft (Lijst Bèta). Deze ervaringen wil Abdelkader gebruiken om studeren voor iedereen toegankelijk te maken. De financiële positie van studenten staat hoog op zijn prioriteitenlijst.

Ocke Siertsema (21) wordt vicevoorzitter en zal haar inzet richten op het onderhouden van de politieke contacten. Ze studeert Bestuurskunde/Overheidsmanagement Duaal aan De Haagse Hogeschool en woont in Leiden. Als faculteitsraadslid en lid van de centrale studentenraad van het ROC van Twente heeft zij ervaring opgedaan met het vertegenwoordigen van het belang van gelijke kansen voor studenten in diverse onderwijsomgevingen. Ocke is vastbesloten zich in te zetten voor het welzijn van studenten. 

Gijs Grimbergen (23) is voorgedragen als secretaris van de LSVb. Eerder heeft de Utrechtse geografiestudent zich ingezet voor de lokale studentenvakbond VIDIUS studentenunie, waar hij de functie van vicevoorzitter bekleedde. Dit jaar wil hij zich verder inzetten om het studentenleven een stukje veiliger, betaalbaarder en zekerder te maken.

Boutaina Chami (24) wordt penningmeester. Ze behaalde eerder dit jaar haar bachelor Psychologie aan de Universiteit Twente en woont in Enschede. Boutaina heeft bestuurlijke ervaring opgedaan bij de landelijke koepelvereniging, Moslimstudenten Associatie Nederland, waar ze ook de functie van penningmeester bekleedde. Dit jaar wil zij zich inzetten voor studentenwelzijn en inclusie. 

Yason Sinout (25) wordt algemeen bestuurslid. Hij is opgegroeid in Apeldoorn en woont in Utrecht, waar hij is afgestudeerd als historicus en econoom aan de Universiteit Utrecht. Eerder was hij voorzitter van de Utrechtse studentenbond VIDIUS. Yason wil studenten helpen zich te organiseren en ze laten inzien dat actievoeren werkt.

Het nieuwe bestuur zal de komende maanden worden ingewerkt. Op 29 juni vindt de officiële overdracht plaats in de Social Impact Factory, te Utrecht.. Huidig LSVb-voorzitter Elisa Weehuizen: ‘’Studenten worden met talrijke problemen geconfronteerd, wat de toegankelijkheid van het studeren onder grote druk zet. In het huidige politieke klimaat vereist het aanpakken van deze uitdagingen daadkracht, brede kennis en doorzettingsvermogen. Eigenschappen die ik terugzie in dit bestuur.”

Van links naar rechts: Gijs Grimbergen, Ocke Siertsema, Abdelkader Karbache, Boutaina Chami, Yason Sinout aan de Oude Gracht te Utrecht.