Landelijke Studentenvakbond

Landelijke Studentenvakbond lanceert actieplan ‘Wonen zonder drempels’: ”Passende woningen voor studenten met een beperking broodnodig”

Persberichten - dinsdag 26 maart 2024

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft een actieplan opgesteld om de grootste knelpunten op het gebied van huisvesting voor studenten met een functiebeperking aan te pakken. De vakbond constateert dat het vinden van een passende woning voor deze groep bijzonder complex is. Goede informatie, begeleiding en beschikbaarheid van aangepaste woningen ontbreken vaak. Gemeenten, onderwijsinstellingen en studentenhuisvesters hebben eerder al enthousiast gereageerd op het initiatief van de bond om deze problematiek aan te pakken. LSVb-voorzitter Elisa Weehuizen: “Studeren met een beperking brengt aanzienlijk meer obstakels met zich mee dan voor andere studenten. Dit komt niet door capaciteiten, maar door omgevingsfactoren in onderwijsinstellingen en studentenwoningen. Dit actieplan biedt broodnodige ondersteuning voor onderwijsinstellingen, huisvesters en andere relevante partijen om dit aan te pakken. Met de juiste prioriteiten is een significante verbetering in kansengelijkheid voor studenten met een beperking binnen handbereik.”

Wat zijn de problemen?

Studeren met een functiebeperking brengt diverse uitdagingen met zich mee. Deze variëren van het aanvragen van extra voorzieningen tot het betreden van gebouwen, het vinden van passende begeleiding en het zoeken naar een kamer. Vaak kunnen studenten daardoor niet verhuizen naar de stad waar ze studeren en vinden ze het moeilijk om lessen te volgen en hun studie af te ronden. Dit maakt niet alleen het onderwijsstelsel ontoegankelijk, maar bevordert ook sociale isolatie onder een kwetsbare groep. Maar liefst 40% van de studenten in Nederland heeft te maken met een functiebeperking (Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2022-2023). ‘’Studenten ervaren dat ze tegen een systeem aanlopen dat niet op hen is ingericht, en het is vaak moeilijk om goede hulp te vinden. Hierdoor draait hun studietijd meer om praktische hindernissen dan om studeren en ervaring opdoen,’’ aldus de bond.

Het actieplan

Het actieplan van de Landelijke Studentenvakbond is een strategisch initiatief om de grootste knelpunten op het gebied van huisvesting voor studenten met een functiebeperking aan te pakken. Het plan richt zich op drie belangrijke pijlers: informatievoorziening, begeleiding en beschikbaarheid van aangepaste woningen. Uit de Nationale Studentenenquête blijkt dat er op het gebied van informatievoorziening nog veel verbeterd kan worden. Voorzieningen zijn niet altijd gemakkelijk te vinden en de verschillen tussen gemeenten zijn groot. Het actieplan benadrukt ook het belang van beschikbare woningen met goede voorzieningen. Daarnaast stelt de vakbond dat onderwijsinstellingen en gemeenten een grotere rol moeten spelen bij het actief benaderen en begeleiden van studenten met een hulpvraag om te voorkomen dat deze groep tussen wal en schip valt.

Hoe nu verder?

De LSVb roept onderwijsinstellingen, gemeenten en woningcorporaties op om samen te werken aan verbetering van de huisvestingssituatie voor studenten met een functiebeperking. Weehuizen: “Voor goede oplossingen is een gedegen probleemanalyse nodig. Met dit actieplan zetten we een grote stap om duidelijkheid te verschaffen over de problemen waarmee studenten met een beperking te maken hebben en bieden we oplossingen aan. Gezien de dagelijkse uitdagingen waarmee studenten te maken hebben bij het vinden van een geschikte woning, moeten we nu samenwerken voor toegankelijk onderwijs voor iedereen.”