Landelijke Studentenvakbond

Jongerenvakbonden: Brief jongerenclubs doet onvoldoende recht aan situatie jongeren

woensdag 20 maart 2024

De brief die jongerenorganisaties deze week naar informateur Kim Putters stuurden over de positie van jongeren en hun wens mee te praten aan de formatietafel mist urgentie. De brief gaat voorbij aan de werkelijke situatie en de meest nijpende knelpunten ontbreken. Dat stellen jongerenvakbonden FNV Young & United, CNV Jongeren en studentenvakbond LSVb.

Daarom kozen de drie jongerenbonden ervoor om de brief niet mee te ondertekenen.

De financiële positie van jongeren staat onder druk: de helft van hen kan niet of nauwelijks rondkomen, van het jeugdloon en de bijstand kunnen jongeren niet leven en ook de nieuwe basisbeurs is structureel te laag. De brief die de jongerenorganisaties, verenigd in Het Jonge Geluid, maandag naar de informateur stuurden, doet daar wat FNV Young & United, LSVb en CNV Jongeren betreft geen recht aan.

Een gekke keuze

Yasmin Ait Abderrahman, voorzitter FNV Young & United: ‘In plaats van het afschaffen van het jeugdloon, het verhogen van de basisbeurs en het verplichten van stagevergoedingen in alle sectoren wordt als oplossingsrichting gekozen voor de aanpak van buy-now pay-later problematiek en voorlichting voor jongeren om beter om te gaan met geld. Op verzoek van JOVD, JongNSC en BBBJong zijn de echt relevante thema’s achterwege gelaten. We vinden het een gekke keuze. Juist omdat dit gaat om zaken waar de politiek een belangrijke rol kan spelen in het verbeteren van de financiële positie van jongeren.’

Juist aan jongerenorganisaties om te agenderen

Elisa Weehuizen, voorzitter LSVb: ‘De politiek moet werk maken van het verbeteren van de financiële positie van jongeren: schaf het jeugdloon af, verhoog de basisbeurs structureel en verplicht stagevergoedingen. Het is júíst aan jongerenorganisaties om dat te agenderen, niet om daarop vooraf concessies te doen. Je vraagt je dan af wiens belangen zij behartigen.’

Statement had onvoldoende inhoud

Justine Feitsma, voorzitter CNV Jongeren: ‘Het is pijnlijk dat een aantal jongerenorganisaties die rondom deze thema’s zijn verenigd in Het Jonge Geluid er voor kozen om een goede en langdurige samenwerking met de jongerenbonden te laten vallen en juist in te leveren op de inhoud om met enkele PJO’s te kunnen samenwerken. Voor ons had het statement daardoor onvoldoende inhoud. Ondanks dat we herhaaldelijk hebben aangegeven hier niet akkoord mee te kunnen gaan, is er doorgegaan met  de brief aan de informateur.’

Gesprek aan de formatietafel

De drie jongerenvakbonden hopen wel dat er een gesprek aan de formatietafel komt met jongeren, en dat daar ook ruimte is om over échte oplossingen te praten voor verbetering van de financiële positie van jonge mensen. Zowel FNV Young & United, LSVb en CNV Jongeren benadrukken dat de jonge generatie van nu het voor het eerst financieel slechter heeft dan de generaties voor hen.  En dat zij in de toekomst, ook vanwege onder meer de vergrijzing, met torenhoge lasten dreigen te worden opgezadeld. Hun financiële positie moet daarom nu worden verbeterd.