Landelijke Studentenvakbond

Minister de Jonge sluit studenten uit van vaste huurcontracten: ‘’Geen oog voor kwetsbare studenten.’’

maandag 11 maart 2024

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is verbijsterd door de keuze van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) om studenten uit te zonderen van vaste huurcontracten. Afgelopen november heeft de Eerste Kamer de wet vaste huurcontracten aangenomen, die in werking zal treden per 1 juli 2024. Deze wet maakt een einde aan tijdelijke huurcontracten. LSVb-voorzitter Elisa Weehuizen: “Tijdelijke huurcontracten leiden tot een kwetsbare positie voor huurders. Doordat een huurder makkelijk het huis uit gezet kan worden, is deze veel gevoeliger voor uitbuiting door huisjesmelkers.”

Studenten zijn echter uitgesloten van de nieuwe maatregel, waardoor zij nog langer in precaire situaties moeten wonen. In een eerdere versie van het wetsvoorstel was er enkel een uitzonderingsgrond voor internationale studenten. Nadat dit juridisch niet mogelijk bleek te zijn, heeft de Jonge ervoor gekozen om alle studenten uit te sluiten van vaste contracten. LSVb-voorzitter Weehuizen: “Dit vinden wij een absurde conclusie. Alle studenten worden nu gegijzeld door gebrekkig beleid.” Het tijdelijk huurcontract voor studenten heeft daarnaast geen enkele toegevoegde waarde. Voor studenten bestaat namelijk al een andere vorm van tijdelijk contract: het campuscontract. Dit is een vast contract dat loopt tot het einde van de inschrijving aan een onderwijsinstelling en biedt al zekerheid aan studenten en flexibiliteit aan verhuurders. Wij roepen de Tweede Kamer daarom op om voor woonzekerheid te kiezen en de uitzonderingscategorie voor studenten te schrappen uit het Wetsvoorstel Vaste Huurcontracten.