Landelijke Studentenvakbond

Zet kwaliteit voorop, geef groenlicht aan kwaliteitsgelden

vrijdag 12 januari 2024

Statement Wetsvoorstel Kwaliteitsgelden UNL, ISO, LSVb en Vereniging
Hogescholen: doorgang hard nodig.

Komende dinsdag is de plenaire stemming over het al dan niet controversieel verklaren van het
wetsvoorstel waarmee de kwaliteitsgelden onderdeel van de lumpsum worden. De Vereniging
Hogescholen (VH), Universiteiten van Nederland (UNL), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en
het Interstedelijke Studenten Overleg (ISO) pleiten ervoor dat het wetsvoorstel doorgang vindt, zodat
de kwaliteit van het onderwijs niet in gevaar komt. Wij vragen u daarom het niet controversieel te
verklaren.

De kwaliteitsgelden, van in totaal zo’n 600 miljoen, zijn heel belangrijk voor de meer dan 800.000
studenten in het hoger onderwijs. Ze worden ingezet voor de kwaliteit van het onderwijs zelf, voor de
begeleiding van studenten, en voor zaken die het studentenwelzijn bevorderen, zoals
studentenpsychologen. Door het vergroten van het studentenwelzijn kunnen studenten hun studie
beter met succes voltooien.

Over de gelden zijn al in 2022 afspraken gemaakt met de minister van OCW in het Bestuursakkoord
Hoger Onderwijs en Wetenschap. De kwaliteitsgelden worden door de wetswijziging onderdeel van
de vaste voet die hogescholen (en ook universiteiten) ontvangen. Dat levert onderwijsinstellingen
continuïteit op, waardoor de investeringen in kwaliteit op niveau kunnen blijven. Helderheid daarover
is extra van belang in regio’s waar sprake is van demografische krimp. Van de kwaliteitsgelden
profiteren hoe dan ook alle regio’s, het mkb en werkgevers.

In het wetsvoorstel wordt ook de inflatiecorrectie geregeld voor de tegemoetkoming die studenten
van de pechgeneratie ontvangen, die zonder basisbeurs hebben gestudeerd. Het hoger onderwijsveld
vindt de doorgang van het wetsvoorstel ook voor hen van belang.
Kortom, wij allen roepen u op te stemmen vóór doorgang van het wetsvoorstel.