Landelijke Studentenvakbond

Landelijke Studentenvakbond kondigt rente protest aan op 25 oktober: ‘’De rek is eruit, nu is het tijd voor actie’’

vrijdag 13 oktober 2023

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft aangekondigd 25 oktober voor de Tweede Kamer een protest te organiseren tegen de aangekondige vervijfvuldiging van de rente over de studielening.  De verhoging van de rente leidde eerder deze week al tot grote onrust onder studenten. Voorzitter Elisa Weehuizen verklaarde: “De pechgeneratie heeft nooit echt een passende compensatie ontvangen. De basisbeurs zal volgend jaar opnieuw worden verlaagd, en de rente op studieschulden zal fors toenemen. Er heerst enorme financiële wanhoop onder studenten en dat is terecht. Daarom komen wij  in actie.

De renteverhoging heeft een verwoestend effect op zowel huidige studenten als oud-studenten. Honderdduizenden studenten zullen geconfronteerd worden met een fors toenemende studieschuld. Volgens de LSVb wordt de financiële druk op studenten ondraaglijk. Weehuizen benadrukt: “Zowel studenten als ouders laten ons in grote aantallen weten dat deze renteverhoging de druppel is die de emmer doet overlopen.” De vakbond wijst echter ook op bredere problemen dan alleen de renteverhoging: “De impact is nu zo groot omdat studenten al met aanzienlijke financiële krapte te maken hadden. De nationale studieschuld neemt toe, huren schieten door het dak, het collegegeld stijgt, en zo kan ik nog wel even doorgaan. We verzetten ons tegen de renteverhoging en pleiten daarbij ook sterk voor een betere compensatie voor de pechgeneratie en een hogere basisbeurs.”

Op 25 oktober zal de LSVb samen met studenten bij de Tweede Kamer pleiten voor het stoppen van de renteverhoging en meer compensatie voor studenten. Weehuizen benadrukt: “Het is verkiezingstijd, en partijen moeten nu echt laten zien wat hun antwoord is op de zorgen van studenten. Wat is jullie reactie op de problemen die spelen? We eisen een kwijtschelding van studieschulden en een permanente verhoging van de basisbeurs. De huidige situatie is simpelweg onleefbaar voor studenten. De kosten aan alle kanten stijgen zonder dat er een structurele oplossing wordt geboden. We roepen studenten op 25 oktober hun stem te laten horen.”

De LSVb heeft eerder al actie gevoerd tegen het leenstelsel, gebrek aan passende compensatie en eerdere renteverhogingen. Dit leidde tot de herinvoering van de basisbeurs, maar er moet nog veel meer worden gedaan om de financiële positie van studenten te verbeteren. Met de naderende verkiezingen in november roept de vakbond alle deelnemende partijen op om verantwoording af te leggen over de financiële situatie van studenten.