Landelijke Studentenvakbond

Studenten vergeten bij de miljoenennota

dinsdag 19 september 2023

Den Haag, 19 september 2023 – Studenten lijken vergeten te zijn bij de miljoenennota. Dat is de conclusie die de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vandaag trekt. De armoedemaatregelen van het kabinet lijken jongeren niet te helpen. De verhoging van de huurtoeslag heeft geen effect op studenten, de energietoeslag is karig en vanaf volgend jaar wordt de verhoging van de basisbeurs teruggedraaid. LSVb-voorzitter Elisa Weehuizen: ‘‘De basisbeurs wordt lager en de huren hoger. De uitkomst van die som is vrij simpel: we komen zo niet rond.’’

Studenten geen profijt van verhoging huurtoeslag
Veel mensen hebben profijt van de verhoging van de huurtoeslag, maar studenten komen daar niet voor in aanmerking. Bewoners van onzelfstandige kamers of jongeren onder de 23* worden namelijk überhaupt uitgesloten van huurtoeslag. Hoewel ook zij te maken hebben met gestegen huren, zien ze ondersteuning uit het Rijk aan hen voorbijgaan. Weehuizen: ‘Het is voor de LSVb dan ook geen verrassing dat minder studenten het ouderlijk huis verlaten. Het is onbetaalbaar geworden om uit huis te gaan’. Ook de energietoeslag valt tegen. Studenten krijgen een karig bedrag van 400 euro energiecompensatie, terwijl zij het afgelopen jaar illegaal zijn uitgesloten van de energietoeslag. Weehuizen: “Wij blijven hier maar rechtszaken over winnen, maar het beleid verandert niet mee. Dat stelt teleur”

Verhoging basisbeurs teruggedraaid
Daarnaast wordt de koopkrachtmaatregel, waardoor uitwonenden studenten een extra 164 euro op de basisbeurs ontvangen, niet doorgezet. Het kabinet laat de basisbeurs dalen, terwijl de prijzen dat niet doen. Weehuizen: ‘’Studenten worden gekort, terwijl er aan hun rekening niets verandert. De basisbeurs wordt lager en de huren hoger. De uitkomst van die som is vrij simpel: we komen zo niet rond.’’

Hoe nu verder?
LSVb-voorzitter Weehuizen woonde vandaag de troonrede bij en had goede hoop. Zo benoemde de koning: “Een jonge generatie die gezond en gelukkig kan opgroeien, is een sterk fundament voor de samenleving van morgen.” Daarom stelt het de LSVb teleur dat dat daar geen maatregelen aan verbonden zijn. De studentenvakbond pleit er al langer voor om de koopkrachtmaatregel permanent te maken. Weehuizen “De inflatie wordt niet lager, maar de basisbeurs wel. Dat is gek”. Ook lijkt het de studentenvakbond meer dan logisch om de huurtoeslag voor iedereen te laten gelden.

Maar de LSVb kijkt verder. ‘’De verkiezingen komen eraan, en nu moeten partijen zich gaan bewijzen. Aan loze beloften hebben we niks. Neem de zorgen van studenten serieus en betrek hen bij beleid dat over hen gaat. Gewoon studenten aan de formatietafel. Wij staan klaar; geef ons die kans. Zo bouwen we echt vertrouwen op.’’

*Correctie: Dit moet zijn: jongeren onder de 21 jaar.