Landelijke Studentenvakbond

Actie tegen grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld: studenten en Regeringscommisaris lanceren het Studentenpact voor een sociaal veilige studententijd

vrijdag 25 augustus 2023

Vandaag lanceert de LSVb het Studentenpact Sociale Veiligheid, samen met het Regeringscommissaris voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en studentenorganisaties. Met 30 concrete actiepunten streeft het Studentenpact ernaar de sociale veiligheid te verbeteren binnen studentenorganisaties en verenigingen. Elisa Weehuizen, voorzitter van de LSVb, benadrukt: “Vaak beschikken studentenorganisaties niet over de juiste middelen om seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld effectief aan te pakken. Het Studentenpact is in het leven geroepen om hen hierbij te ondersteunen, een belangrijke stap richting een veiliger studentenleven.”

Twee van de drie studenten krijgen tijdens hun studententijd te maken met grensoverschrijdend gedrag, een wijdverspreid en aanhoudend probleem volgens de LSVb. Deze actiepunten uit het pact zijn daarom gericht op het verduidelijken van de te nemen stappen na een incident, het optimaliseren van meld- en klachtprocedures, het aanbieden van nazorg aan getroffen studenten en cultuurverandering. Weehuizen legt uit: “Wanneer een student  seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel geweld meemaakt, bevinden zij zich in een uiterst kwetsbare positie. Tot nu toe was het voor hen en studentenorganisaties vaak onduidelijk welke stappen zij konden ondernemen. Daarom is dit pact zo essentieel.”