Landelijke Studentenvakbond

Manifest stilteruimtes aangeboden aan de Tweede Kamer!

dinsdag 04 juli 2023

De LSVb heeft samen met het ISO, JOB MBO, LAKS, STIP, MSA Nederland en Ieder(in) een manifest geschreven voor stilteruimtes op alle onderwijsinstellingen. Vandaag is het manifest aangeboden aan de Tweede Kamer. Stilteruimtes zijn belangrijk voor het welzijn en diversiteits- en inclusiebeleid. Stilteruimtes voorzien in een belangrijke ondersteuningsbehoefte van verschillende groepen scholieren en studenten. In een tijd waarin meer dan de helft van de jongvolwassenen in Nederland kampt met psychische klachten en de druk op leerlingen- en studentenwelzijn alsmaar toeneemt, wordt het belang van stilteruimtes evidenter.

Stilteruimtes zijn niet enkel vanuit het welzijnsperspectief een belangrijke voorziening, maar ook vanuit
het diversiteits- en inclusiebeleid van onderwijsinstellingen. Door het faciliteren van een stilteruimte
geven onderwijsinstellingen het signaal af dat ook studenten uit minderheidsgroepen welkom zijn en
zichzelf mogen zijn.

De ruimtes die momenteel ter beschikking worden gesteld zijn niet voor alle scholieren en studenten
inclusief en toegankelijk om tot rust te komen, het gebed te verrichten of te mediteren. Denk
bijvoorbeeld aan religieuze scholieren/studenten, neurodivergente scholieren/studenten en
scholieren/studenten met een (functie)beperking en/of chronische ziekte.

Inclusieve voorzieningen dragen bij aan een (sociaal) veilig onderwijsklimaat waarin leerlingen- en
studentenwelzijn centraal staan. De specifieke inrichting van een stilteruimte dient in overleg met
leerlingenraden, medezeggenschapsraden, studieverenigingen en lokale studentenverenigingen ingericht te worden, zodat de behoeftes van scholieren en studenten in kaart worden gebracht. Dit kan namelijk per onderwijsinstelling verschillen.

In dit manifest verzoeken de studentenorganisaties en de belangenorganisaties beleidsmakers en
onderwijsinstellingen om:

– Inclusieve, toegankelijke en functionele stilteruimtes te faciliteren die voorzien in de
specifieke behoeften van verschillende groepen scholieren, studenten en medewerkers.
– In gesprek te gaan met studieverenigingen, studentenverenigingen,medezeggenschapsraden
en leerlingenraden om de specifieke inrichting van de stilteruimtes in kaart te brengen.
– Een prikkelarme omgeving voor neurodivergente scholieren, studenten en medewerkers
te faciliteren.
– Een stilteruimte met wassingsmogelijkheid voor religieuze scholieren, studenten en
medewerkers te faciliteren.

Ondertekend door:

Elisa Weehuizen, voorzitter LSVb
Demi Janssen, voorzitter ISO
Jelmer Becker, voorzitter JOB MBO
Rafke Hagenaars, voorzitter LAKS
Orhan Usta, voorzitter STIP Studentenplatform
Assamaual Saidi, voorzitter MSA Nederland
Illya Soffer, directeur Ieder(in)