Landelijke Studentenvakbond

Mentaal welzijn voor studenten: hier kun je terecht

vrijdag 26 mei 2023

Waar kun je terecht als je kampt met mentale problemen?

Je hogeschool of universiteit

De studieadviseur of studieloopbaanbegeleider kan je helpen bij praktische zaken, als je bijvoorbeeld een tentamen niet kunt maken of colleges mist door mentale problematiek. Bij hen kun je ook checken of je in aanmerking komt voor het profileringsfonds, geld dat onderwijsinstellingen beschikbaar kunnen stellen als je vertraging oploopt door bijzondere omstandigheden. Een aantal onderwijsinstellingen heeft een studentenpsycholoog, die bedoeld is om concrete studieproblemen aan te pakken als deze ontstaan door mentale problemen. Let er wel op dat deze er niet zijn voor acute psychische hulp, mocht je dat nodig hebben is het verstandig bij de huisarts langs te gaan. 

Volg een (online) programma 

Caring Universities is een initiatief om de mentale gezondheid van studenten te verbeteren. De site biedt zeven gratis, online programma’s aan die focussen op verschillende vaardigheden, zoals het aanpakken van uitstelgedrag, beter slapen of het verminderen van stress. Deze programma’s zijn bewezen effectief, en kunnen voor iedereen waardevol zijn om een beetje druk van het studerende leven weg te nemen – maar kunnen natuurlijk geen alternatief vormen voor professionele hulp.

Praat met een medestudent of professional (online of fysiek) 

De Luisterlijn is een dienst die 24/7 een luisterend oor biedt voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Dat kan ook met Frisse Gedachtes, zij richten zich specifiek op studenten. Bij de woonkamers van @ease, te vinden in veel studentensteden, kun je wanneer je wil binnenlopen voor een goed gesprek.