Landelijke Studentenvakbond

Nieuw LSVb-bestuur: studeren moet toegankelijk blijven voor iedereen

zaterdag 08 april 2023

Vandaag heeft de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) een nieuw bestuur gekozen. Het nieuwe bestuur, bestaande uit Elisa Weehuizen (voorzitter), Job Vermaas (vicevoorzitter), Assala Driouichi (secretaris), Linda Huisman (penningmeester) en Julia van der Haring (algemeen bestuurslid), zal officieel aantreden op 24 juni en gaat met ambitie aan de slag. ‘’Grote tekortkomingen in huisvesting, ondermaatse financiële compensatie en bijzonder zorgwekkende omstandigheden voor internationale studenten lijken de norm te zijn geworden”, zegt Weehuizen. ‘’De grens is allang overschreden en wij zijn vastberaden ons hiertegen te verzetten.’’

Elisa Weehuizen (21) wordt voorzitter en woordvoerder van de LSVb. Momenteel studeert ze Sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Elisa is met trots op haar Nigeriaanse roots bestuurslid bij de Association of Students of African Heritage (ASAH) en is daarnaast actief bij haar opleidingscommissie. Hier zet zij zich in voor inclusie, een betere omgang met internationalisering en onderwijskwaliteit. Deze ervaring zal zij gebruiken om op te komen voor de belangen van álle studenten.

Job Vermaas (23) wordt vicevoorzitter en zal zich bezighouden met politieke contacten. Hij woont in Amsterdam en doet daar een bachelor Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Job heeft een passie voor onderwijsbeleid en heeft ervaring met activisme en belangenbehartiging opgedaan als bestuurslid bij de Amsterdamse studentenvakbond ASVA en als lid van de centrale studentenraad van de UvA.

Assala Driouichi (20) wordt secretaris. Assala studeert Chemie aan de Avans Hogeschool in Breda. Haar drive voor het verbeteren van diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs laat ze zien in de organisatie van cultureel inclusieve evenementen, wat tot haar benoeming als Avans Hogeschool Student van het Jaar 2022 leidde. Daarnaast participeert zij in de centrale medezeggenschapsraad van haar Hogeschool.

Linda Huisman (22) wordt penningmeester. Linda studeert Built Environment aan de Hogeschool Utrecht. Ze heeft bestuurlijke ervaring bij de Utrechtse VIDIUS Studentenunie, waar ze ook als penningmeester actief was. Ze kent het hoger onderwijs goed als voorzitter van de studentgeleding van de Hogeschoolraad en ze is gedreven zich ook op landelijk niveau in te zetten voor kwalitatief goed onderwijs.

Julia van der Haring (23) wordt algemeen bestuurslid. Ze studeert Politicologie aan de Radboud Universiteit. Met ervaring bij verschillende politieke jongerenorganisaties is Julia niet vreemd van het vertalen van noodzaak naar actie. Daarnaast is ze met eerdere ervaring bij de LSVb als secretariaatsmedewerker als geen ander geïnformeerd over de gang van zaken op hogescholen en universiteiten.

Het nieuwe bestuur zal de komende maanden worden ingewerkt, op 24 juni vindt de officiële overdracht plaats. LSVb-voorzitter Joram van Velzen: “Studenten hebben de afgelopen jaren veel voor de kiezen gekregen en nog steeds spelen er enorme vraagstukken voor ons onderwijs. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit bestuur hier een goed tegengeluid in kan laten horen.”