Landelijke Studentenvakbond

Nieuw LSVb-bestuur: “Kabinet doet te weinig voor studenten”

Nieuwsbericht - zaterdag 09 april 2022

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft vandaag een nieuw bestuur gekozen. Het nieuwe bestuur bestaat uit Joram van Velzen (voorzitter), Janique Scharenborg (vicevoorzitter), Ugoeze Anyanwu Podler (secretaris), Shivan Meijs (penningmeester) en Midas Bosman (algemeen bestuurslid). Vanaf 25 juni staan zij aan het roer van de organisatie. Van Velzen: “Studenten komen steeds meer in de knel. Of het nu gaat om stagediscriminatie, studentenwelzijn, huisvesting of de gevolgen van het leenstelsel, de positie van studenten is alles behalve optimaal. De maat is vol en we kijken er naar uit om aan de slag te gaan.

Joram van Velzen (24) wordt voorzitter en woordvoerder van de LSVb. Joram doet de opleiding Social Work aan de Hogeschool Utrecht. Eerder heeft hij twee bestuursjaren gedaan bij zijn studievereniging en heeft hij zich ingezet binnen de medezeggenschap, momenteel als voorzitter van de studentgeleding van de Hogeschoolraad. Ook is hij betrokken bij de #NietMijnSchuld-campagne tegen het leenstelsel. Joram wil zich inzetten voor meer kansengelijkheid in het onderwijs.

Janique Scharenborg (24) wordt vicevoorzitter en zal zich bezighouden met politieke contacten. Ze rond nu haar master Onderwijs & Innovatie af aan de VU Amsterdam. Eerder studeerde ze Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Janique was toen onder meer voorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraad en heeft daarna als medewerker zelf onderwijs en beleid ontwikkeld. Janique maakt zich hard voor studentenwelzijn en inclusie.

Ugoeze Anyanwu Podler (19) wordt secretaris. Momenteel studeert ze International Business Administration aan de Erasmus Universiteit. Ze heeft Nigeriaanse roots en zit naast haar studie in het bestuur van de Association of Students of African Heritage (ASAH). Binnen ASAH zet ze zich in om studenten van Afrikaanse afkomst gelijke kansen en representatie te geven. Naast haar rol als secretaris, wil ze zich komend jaar bezighouden met internationalisering en diversiteit en inclusie. 

Shivan Meijs (21) wordt penningmeester. Hij studeert op dit moment politicologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Shivan is al een tijd lang betrokken bij de #NietMijnSchuld-campagne en is penningmeester geweest bij lokale studentenvakbond AKKU. Naast de dagelijkse financiën wil Shivan zich graag bezighouden met inclusiviteit en toegankelijkheid van het onderwijs.

Midas Bosman (25) wordt algemeen bestuurslid. In november rondde hij de bachelor Europese Talen & Culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen af. Vorig jaar heeft hij zich hard gemaakt voor studentenbelangen als bestuurssecretaris van de Groninger Studentenbond en als studentlid binnen de faculteitsraad letteren van de RUG. Momenteel is hij actief bij de #NietMijnSchuld-campagne. Midas wil zich graag bezighouden met onderwijskwaliteit en studentenhuisvesting.

Het nieuwe bestuur zal de komende maanden worden ingewerkt, op 25 juni vindt de officiële wissel plaats. LSVb-voorzitter Ama Boahene: “Met herinvoering van de basisbeurs, de nasleep van de coronacrisis en het mentale welzijn van studenten liggen er grote uitdagingen op het nieuwe bestuur te wachten. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze met passie voor de belangen van studenten zullen strijden.”