Landelijke Studentenvakbond

Landelijke Studentenvakbond lanceert een actieplan voor sociale veiligheid

Persberichten - woensdag 23 februari 2022

Het onderzoeksrapport met betrekking op sociale veiligheid op het Amsterdam Fashion Institute (Amfi) heeft ervoor gezorgd dat (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op onderwijsinstellingen gezien wordt als een wijdverspreid probleem dat moet worden aangepakt [1]. Naar aanleiding van dit onderzoeksrapport heeft de Inspectie van het Onderwijs een themaonderzoek naar sociale veiligheid in het hoger onderwijs gestart [2]. Uit vele voorgaande onderzoeken is gebleken dat (seksueel) grensoverschrijdend gedrag een ernstig probleem is op onderwijsinstellingen. Dit heeft de Landelijke Studentenvakbond ertoe gebracht een inventarisatie te publiceren waarin de online informatievoorziening van onderwijsinstellingen voor studenten rondom ongewenst gedrag onder de loep wordt genomen [3]. Uit ons onderzoek is gebleken dat:

  1. Niet op elke onderwijsinstelling online informatie te vinden is over ongewenst gedrag
  2. Er zeer weinig keuze is uit personen waarbij je terecht kunt met een melding van ongewenst gedrag
  3. De procedures van het melden van ongewenst gedrag vaak onduidelijk zijn

De Landelijke Studentenvakbond wil een blauwdruk ontwikkelen die onderwijsinstellingen kunnen toepassen op hun instelling om te werken naar een sociaal veilige omgeving. Wel zien we het belang van maatwerk dat geboden moet worden door individuele onderwijsinstellingen. Om die reden hebben we een actieplan opgesteld met acht randvoorwaarden, om zo de onderwijsinstellingen te ondersteunen met het schrijven van aansluitend beleid.

Lees het volledige onderzoek hier!


[1] Ribbens, A. & Hielkema, D. (2021, 30 juni). Rapport kraakt cultuur Amsterdamse modeopleiding Amfi: ‘Onveilig tot zeer onveilig’. Het Parool. Geraadpleegd op https://www.parool.nl/nieuws/rapport-kraakt-cultuur-amsterdamse-modeopleiding-amfi-onveilig-tot-zeer-onveilig~be0b89e9/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

[2] De Inspectie van het Onderwijs (2021). Onderzoek naar sociale veiligheid in het hoger onderwijs. Geraadpleegd op https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2021/06/03/onderzoek-naar-sociale-veiligheid-in-het-hoger-onderwijs

[3] Landelijke Studentenvakbond (2020, januari). Informatievoorziening ongewenst gedrag. Geraadpleegd op https://lsvb.nl/wp-content/uploads/2020/03/Onderzoek-informatievoorziening-ongewenst-gedrag.pdf