Landelijke Studentenvakbond

Studenten stellen ultimatum aan formerende partijen over leenstelsel en compensatie

maandag 04 oktober 2021

Op dinsdag 5 oktober stellen studenten van de Nietmijnschuld-campagne een ultimatum aan de formerende partijen. Ze eisen dat er voor 26 oktober 12:00 de toezegging wordt gedaan dat er in het regeerakkoord een nieuw studiefinancieringsstelsel komt. Vicevoorzitter van FNV Young & United Yasmin Ait Abderrahman: “Het nieuwe studiejaar is weer begonnen en de schuldenteller telt door. Studenten kunnen niet langer wachten. Het moet voor alle studenten mogelijk worden om schuldenvrij af te studeren en de pechgeneratie moet volledig gecompenseerd worden.”

Er is een ruime kamermeerderheid voor de afschaffing van het leenstelsel, maar de bonden constateren dat concrete actie tot nu toe uitblijft. Voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond Ama Boahene: “Nu de inhoudelijke formatiegesprekken eindelijk gaan beginnen, is het tijd om echt iets voor studenten te doen. Zo niet, dan volgen er acties. Daar gaan we mee door tot het leenstelsel is afgeschaft.” 

Volgens de bonden moet de het rapport van het SER Jongerenplatform “Studeren zonder druk” gebruikt worden als basis voor het nieuwe studiefinancieringsstelsel.