Landelijke Studentenvakbond

LSVb: Kabinet laat jongeren in de steek

Nieuwsbericht - woensdag 22 september 2021

Op prinsjesdag presenteerde het kabinet de begroting voor het komende jaar. Volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) wordt er te weinig gedaan aan de problemen in het onderwijs en de grote woningnood onder studenten. Daarmee laat het kabinet jongeren in de steek, vindt de vakbond.

Studentenorganisaties en onderwijsinstellingen pleiten al lange tijd voor structurele investeringen van 1.1 miljard in het onderwijs. LSVb-voorzitter Ama Boahene: “De koning sprak in de toonrede over kansengelijkheid in het onderwijs. Als je dat echt wilt, zijn er structurele investeringen nodig en moet het leenstelsel worden afgeschaft. Daar wordt met geen woord over gerept.”

Volgens de vakbond doet het kabinet te weinig aan de enorme kamertekorten onder studenten. Boahene: “De kamertekorten onder studenten zijn enorm, maar gerichte investeringen blijven uit. Het kabinet zou een deel van aangekondigde 1 miljard moeten reserveren voor het bouwen van studenten- en starterswoningen. Dat mag niet langer worden uitgesteld.”

Op prinsjesdag voerden de LSVb en andere jongerenorganisaties in Den Haag actie tegen het leenstelsel. Met de Algemene Politieke Beschouwingen trapt de Tweede Kamer een periode af van debatten over de begroting voor 2022. Boahene: “Bijna alle partijen willen van het leenstelsel af. De bal ligt nu bij hen om tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen en de formatie daad bij het woord te voegen: schaf het leenstelsel af!”