Landelijke Studentenvakbond

PvdA, GroenLinks en LSVb willen actie tegen tekort aan studentenhuisvesting

Persberichten - woensdag 08 september 2021

De PvdA, GroenLinks en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) willen dat minister Ollongren nog dit najaar komt met een plan om het enorme tekort aan studentenwoningen aan te pakken. In de grote studentensteden zijn amper meer woningen te vinden waar studenten gedurende hun studententijd kunnen wonen. En waar dat nog wel mogelijk is rijzen de prijzen de pan uit. Bovendien hebben veel studenten te maken met foute pandjesbazen waar de kwaliteit van de woning vaak ver beneden peil is. Tijdens de coronacrisis hebben we weer gezien hoe belangrijk het is om een eigen plek te hebben. Met het nieuwe studiejaar in aantocht worden we weer eens met de neus op de grote tekorten in de studentenhuisvesting gedrukt. Daarom roepen PvdA, GroenLinks en LSVb minister Ollongren op om dit najaar met de behandeling van de woonbegroting met een fonds te komen waaruit versneld extra studentenwoningen kunnen worden neergezet. 

Henk Nijboer: “Er is op veel plaatsen geen betaalbare kamer meer te vinden voor studenten. Het toont weer aan dat er de afgelopen tijd veel te weinig is gedaan om het tekort aan betaalbare woningen op te lossen. Ondertussen maken huisjesmelkers misbruik van de situatie door torenhoge huren te vragen. Met een fonds speciaal voor woningen voor studenten kunnen we de komende tijd stappen zetten voor meer betaalbare studentenhuisvesting.”

Laura Bromet: “De wachttijd voor een studentenkamer zijn zo lang dat een student zijn hele studententijd moet wachten tot hij of zij aan de beurt is. Studenten die graag op Kamers willen gaan moeten dat ook op een betaalbare manier kunnen doen.”

Door het grote tekort aan studentenhuisvesting blijven studenten vaak gedwongen langer bij hun ouders wonen. Met name voor studenten die verder weg wonen van de stad waar ze studeren heeft dat een enorme impact. Ook maken pandjesbazen misbruik van het enorme tekort door exorbitante huren te vragen voor vaak woningen van slechte kwaliteit. Studenten betalen vaak honderden euro’s te veel per maand. Met stijgende studentenaantallen wordt dit probleem de komende tijd alleen maar groter terwijl studentenhuisvesting nu te vaak als een bijzaak wordt gezien. Eerder pleitte we al voor een huisjesmelkersboete. 

LSVb-voorzitter Ama Boahene: “Door de torenhoge huurprijzen worden studenten die op kamers willen gedwongen om veel geld te lenen. Huisjesmelkers blijven nu ongestraft, terwijl studenten enorme studieschulden opbouwen. Dat kan niet langer.”

De woningcrisis in Nederland raakt iedereen. Studenten die vaak voor het eerst op zichzelf willen gaan wonen mogen niet de dupe worden van het grote tekort aan woningen. Voor een volledige studie ervaring moet een betaalbare kamer in de stad waar je studeert bereikbaar zijn.

De PvdA- en GroenLinks-fracties in de Tweede Kamer hebben ondertussen Kamervragen gesteld en de minister opgeroepen om actie te ondernemen.