Landelijke Studentenvakbond

FNV Young & United en LSVb: SER-advies basisbeurs overwinning voor studenten

Persberichten - woensdag 07 juli 2021

FNV Young & United en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zijn blij met het advies van het SER-jongerenplatform voor het invoeren van een studiefinancieringsstelsel met basisbeurs waardoor studenten schuldenvrij een opleiding kunnen afronden. De beide vakbonden strijden al twee jaar lang samen met studenten onder de noemer #NietMijnSchuld voor afschaffing van het leenstelsel en schuldenvrij studeren.

Volgens de beide vakbonden is het advies van het SER-Jongerenplatform ook het bewijs dat  actievoeren zin heeft. FNV Young & United en de LSVb hebben de afgelopen maanden samen met honderden studenten door het hele land estafettestakingen gehouden. Bij de landelijke staking van 3 juni op het Malieveld in Den Haag waren meer dan 2.000 studenten aanwezig en ook vertegenwoordigers van bijna alle politieke partijen in de Tweede Kamer. Het statement dat toen werd gemaakt richting de politiek wordt met dit SER-advies bekrachtigd.

Einde leenstelsel
Met de invoering van een nieuwe vorm van de basisbeurs komt er ook een einde aan het volgens de beide vakbonden asociale leenstelsel. Deze was in 2015 ingevoerd en vanaf moment zijn meer studenten veel meer gaan lenen. Gemiddeld heeft een student een studieschuld van 42.000 euro.

Compensatie leenstelselgeneratie
Een punt waarover nog geen duidelijk advies ligt is de compensatie van de studenten die hebben moeten lenen voor hun studie. De bonden willen dat zij volledig gecompenseerd worden en blijven daar actie voor voeren.

#NietMijnSchuld
FNV Young & United en de LSVb voeren samen met studenten sinds 2019 actie voor afschaffing van het leenstelsel, een schuldenvrije basisbeurs en compensatie voor de leenstelselselgeneratie. Waarbij dit niet ten koste van de kwaliteit van onderwijs mag gaan. In februari, maart en mei van dit jaar waren er door het hele land estafetteacties dat resulteerde in een landelijke staking op 3 juni.