Landelijke Studentenvakbond

LSVb en FNV Young & United: Leenstelsel maakt het voor studenten onmogelijk om rond te komen

Persberichten - dinsdag 29 juni 2021

Studenten komen onder het leenstelsel honderden euro’s per maand tekort. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van het Nibud naar geldzaken van hbo- en wo-studenten. LSVb-voorzitter Ama Boahene: “Studenten gaan al jaren gebukt onder het leenstelsel. Zelfs als je 12 uur per week werkt, kun je bij lange na niet rondkomen. Daardoor begin je je werkende leven met een torenhoge studieschuld.”

Uit de Nibud-cijfers blijkt dat uitwonende studenten tot 789 euro per maand tekortkomen. Ook thuiswonende studenten hebben aan het eind van de maand bijna 200 euro te weinig om van rond te komen. De vakbonden benadrukken dat studenten daardoor gedwongen worden om te lenen. Ze pleiten ervoor dat studenten schuldenvrij moeten kunnen afstuderen. Voorzitter van FNV Young & United Alina Danii Bijl: “Voor het eerst zien we een generatie die voor een groot deel op een sociaal vangnet, zoals ouders, zijn aangewezen om niet met een torenhoge studieschuld opgezadeld te worden. Voor hun toekomst, maar ook die van onze samenleving, moeten we willen investeren.”

Mentale druk

Het leenstelsel zorgt bij studenten ook voor mentale druk. Uit de cijfers van Nibud blijkt dat studenten veel zorgen hebben over hun hoge schulden. Meer dan de helft van de studenten maakt zich zorgen over de gevolgen van hun studieschuld voor latere financiële beslissingen, zoals het kopen van een huis. Boahene: “Het leenstelsel is een gevaar voor het mentale welzijn van studenten. Ze ervaren enorme prestatiedruk en maken zich terecht ernstige zorgen over hun toekomst. Ook als het leenstelsel wordt afgeschaft, blijft een generatie studenten met schulden achter. Die leenstelselgeneratie moet volledig gecompenseerd worden.”

#NietMijnSchuld
Onder de noemer #NietMijnSchuld voeren de twee vakbonden samen met studenten al ruim twee jaar campagne tegen het leenstelsel. De bonden willen dat er een schuldenvrije basisbeurs komt, waarmee studenten die twaalf uur per week werken, zonder een studieschuld kunnen afstuderen. Daarnaast eisen ze volledige compensatie voor de leenstelselgeneratie.