Landelijke Studentenvakbond

Check je Rechten tour ging vandaag van start

Persberichten - woensdag 28 april 2021

Op 28 april is VIDIUS samen met de LSVb langs geweest bij de Uithof in Utrecht als onderdeel van de Check je Rechten tour (CJR-Tour). Deze tour is bedoeld om studenten uit het hoger onderwijs te wijzen op hun rechten en hen bewust te maken van het bestaan van de studentenvakbonden en de studentenlijn.

Studenten kunnen de studentenlijn benaderen over diverse (juridische) kwesties. 22% van de vragen of klachten gaan over het collegegeld. Daarmee is dit het meest voorkomende onderwerp binnen de studentenlijn. Zowel studenten van universiteiten als hogescholen kunnen contact opnemen met de studentenlijn, maar hbo-studenten doen dit relatief vaker dan universitaire studenten. Aan de hand van deze cijfers is de CJR-Tour tot stand gekomen.

Want juist nu, tijdens de coronacrisis, is het van belang dat studenten bewust worden van hun rechten. Deze worden namelijk steeds meer opzij geduwd en genegeerd. Zo wordt er steeds meer online proctoring gebruikt, ook in situaties waarin dat niet nodig is. Daarnaast betalen studenten gemiddeld 100 euro per maand te veel aan huur! Hier kun je tegenin gaan bij de Huurcommissie, maar de meeste studenten weten dit helaas niet.

Tijdens de tour werd er veel gepraat met studenten en zelfs een potje gedart. Allemaal natuurlijk coronaproof! De LSVb bezoekt als onderdeel van de CJR-Tour samen met andere studentenlidbonden tussen 26 april en 23 mei nog meer onderwijsinstellingen door het hele land. Dit zijn zowel universiteiten als hogescholen in de steden van de lidbonden GSb, VIDIUS, AKKU en SOOZ. Daarnaast worden ook steden bezocht die geen lidbond hebben. Meer informatie over waar en wanneer deze boeken precies zijn vind je op de social mediakanalen / de website van de LSVb.