Landelijke Studentenvakbond

“Jongerenorganisaties willen plek aan formatietafel”

vrijdag 16 april 2021

Coalitie-Y, een samenwerkingsverband van landelijke jongerenorganisaties, stuurt vandaag een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink over het belang van een plek voor jongeren aan de formatietafel. In hun manifest stellen zij dat juist voor jongeren de druk zich opstapelt: door toenemende studieschulden, door krapte en discriminatie op de woning- en arbeidsmarkt, de doorgeslagen flexibilisering en het uitblijven van groen herstel. Volgens Coalitie-Y is het cruciaal dat jongeren hierover meepraten, zeker gezien het naderende herstel van de coronacrisis.

Het samenwerkingsverband benadrukt de bijzondere situatie voor de jongeren in de samenleving gedurende deze crisis. De coronacrisis heeft veel bestaande problemen bij jongeren vergroot. Voor de jongere generaties zat een vast contract er vaak al niet in, is een woning lastig te krijgen, is er een hoge prestatiedruk, vormen studieschulden een behoorlijke last en leidt gebrekkig klimaatbeleid tot zorgen voor de toekomst. Coalitie-Y wil dat doorbreken en pleit daarom voor verandering. Het zijn politieke keuzes die jongeren wél meer zekerheden in contracten kunnen bieden, meer woningen beschikbaar te stellen, de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, het leenstelsel af te schaffen en een duurzame toekomst te garanderen.

Coalitie-Y stelde in 2019 een groot manifest op met 10 redenen hoe de druk op jongeren weggenomen kan worden. Daarin werd toen al genoemd dat de jongere generatie weerbaar is en verantwoordelijkheid wil nemen voor de toekomst, een mentaliteit die in crisistijd juist is versterkt. Hierbij zijn eerlijke kansen en een vaste grond onder de voeten essentieel. Coalitie-Y streeft naar een samenleving die recht doet aan iedere generatie, nu en in de toekomst. Daarom is een plek voor jongeren aan de formatietafel, waarin wordt gesproken over de toekomst van Nederland, broodnodig.

Laat de politiek lef tonen door de problemen van deze jongere generatie op te lossen en hen mee te nemen gedurende de formatie tot aan het regeerakkoord.

De brief aan Tjeenk Willink

Het manifest