Landelijke Studentenvakbond

LSVb: zorgen over kwaliteit van het onderwijs en kansengelijkheid naar aanleiding van de Staat van het Onderwijs

Persberichten - woensdag 14 april 2021

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) maakt zich zorgen over de kwaliteit van het online onderwijs tijdens de coronacrisis en de opkomst van het aanvullend onderwijs onder studenten. Dat stelt de LSVb naar aanleiding van de publicatie van de Staat van het Onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs deze ochtend. Voorzitter Lyle Muns: “De Staat van het onderwijs laat zien dat studenten veel minder tevreden zijn over de kwaliteit van hun onderwijs dan afgelopen jaren. Dit hangt in belangrijke mate samen met het wegvallen van fysieke lessen tijdens de coronacrisis. Daarom is het extra belangrijk snel weer fysiek onderwijs aan te bieden.”

De Staat van het Onderwijs gaat ook in op de opkomst van aanvullend onderwijs. Zo maakt ongeveer 30% van de hbo-studenten gebruik van betaalde bijlessen voor hun scriptie of eindwerk. Bovendien stelt ongeveer de helft van de studenten die aanvullend onderwijs inkopen dat de begeleiding op de instelling tekort schiet. Muns: “Deze zorgwekkende cijfers wijzen op een verkapte privatisering van ons hoger onderwijs. Wie rijke ouders heeft, koopt bijlessen in en haalt de vakken en wie dat niet heeft, krijgt minder kansen. Dit verhoogt het risico op uitval onder kwetsbare groepen. Het is belangrijk dat elke student goede begeleiding krijgt op hun hogeschool of universiteit.”