Landelijke Studentenvakbond

Nieuw LSVb-bestuur: er moet structureel meer geïnvesteerd worden in het onderwijs

Persberichten - zaterdag 10 april 2021

Vandaag heeft de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) een nieuw bestuur gekozen. Het nieuwe bestuur bestaat uit Ama Boahene (voorzitter), Joshua de Roos (vicevoorzitter), Ivy Dirksen (secretaris), Nol van Gerven (penningmeester) en Naomi Rajiv (algemeen bestuurslid). Vanaf 26 juni nemen zij het stokje over. Het nieuwe bestuur staat te popelen om te beginnen. Boahene: “Door het leenstelsel, de bezuinigingen in het onderwijs en de corona-crisis staan studenten onder grote druk. Er moet structureel meer geld geïnvesteerd worden in het hoger onderwijs. We hebben ontzettend veel zin om daar het komende jaar voor te strijden.”

Ama Boahene (23) wordt voorzitter en woordvoerder van de LSVb. Ama doet een master rechten aan de Universiteit Utrecht en een vooropleiding beeldende kunst aan de HKU. Eerder zette ze zich in als initiatiefnemer van de actiegroep #ikwilnaarschool en als voorzitter van haar studievereniging. Haar ervaring met debatteren en woordvoering zal ze gebruiken om op te komen voor de belangen van alle studenten.

Joshua de Roos (24) wordt vicevoorzitter. Hij woont in Utrecht en doet een master aan de Universiteit voor Humanistiek. Daarvoor studeerde hij aan de Universiteit van Amsterdam. Als stagiair op het fractiebureau van GroenLinks Amsterdam en voorzitter van zijn opleidingscommissie heeft Joshua ervaring opgedaan met de politiek en belangenbehartiging. Ook Joshua zette zich in bij de actiegroep #ikwilnaarschool.

Ivy Dirksen (26) wordt secretaris. Hij heeft journalistiek gestudeerd aan Fontys Hogescholen en doet momenteel het schakeltraject Islamstudies aan de Radboud Universiteit. Ivy is gedreven om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en zette zich daar eerder al voor in bij de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van OCW, de Moslim Studenten Associatie Nederland (MSA NL) en de #NietMijnSchuld-campagne. 

Nol van Gerven (26) wordt penningmeester. Nol doet de master Industrial Ecology aan de TU Delft en de Universiteit Leiden. Hiervoor studeerde hij aan de Universiteit Utrecht. Nol zat in het landelijk bestuur van DWARS (de jongerenorganisatie van GroenLinks) en was commissielid bij de provinciale staten van Zuid-Holland. Die politieke ervaring zal hij gebruiken om de belangen van studerend Nederland te behartigen.  

Naomi Rajiv (23) wordt algemeen bestuurslid. Ze heeft technische bedrijfskunde gestudeerd aan Fontys Hogescholen en doet momenteel de master Public Administration aan de Erasmus Universiteit. Naomi weet door haar ervaring bij haar opleidingscommissie, de instituutsmedezeggenschapsraad en haar banen in het onderwijs als geen ander hoe het er op hogescholen en universiteiten aan toe gaat.  

Het nieuwe bestuur zal de komende maanden worden ingewerkt, op 26 juni vindt de officiële wissel plaats. LSVb-voorzitter Lyle Muns: “De uitdagingen in het hoger onderwijs zijn groot. Met dit nieuwe team hebben wij er al het vertrouwen in dat er goed gestreden zal worden voor de belangen van studenten.”