Landelijke Studentenvakbond

Universiteiten voeren actie door de Hofvijver in te springen

Persberichten - dinsdag 06 april 2021

Landelijke alarmdag om politiek te vragen structureel te investeren in academisch onderwijs en onderzoek.

De universiteiten staan door structurele onderfinanciering onder druk. Het aantal studenten blijft maar stijgen, terwijl de financiering per student afneemt. Daarom voert een brede coalitie van universitaire medewerkers, hoogleraren, studenten en bestuurders van de 14 Nederlandse universiteiten door heel het land vandaag coronaproof actie. Het is voor het eerst dat de vakbonden, de studenten, de bestuurders en de wetenschappers van alle 14 Nederlandse universiteiten samen de handen ineen slaan om op de spreekwoordelijke barricades te gaan. Onder de noemer ‘Op naar een Normaal Academisch Peil’ vragen zij de politiek om het niveau van hoogwaardig academisch onderwijs te beschermen. Zij roepen het toekomstige kabinet op structureel 1,1 miljard euro extra in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek te investeren zodat Nederland haar innovatiepositie kan behouden en uitval van universitaire docenten en onderzoekers kan voorkomen.

Het water in
Om half 2 overhandigde een coalitie van hoogleraren, studenten en bestuurders welkomstpakketten aan de nieuwe woordvoerders hoger onderwijs. “We pleiten al jaren voor meer investeringen in het universitair onderwijs. Het water staat ons aan de lippen. Veel te veel van mijn collega’s zitten thuis met een burn-out of andere werkgerelateerde klachten. Een groot deel van mijn collega’s komt niet aan onderzoek toe”, aldus Annelien de Dijn, vertegenwoordiger van WOinActie en hoogleraar moderne politieke geschiedenis. “Studenten zien dat hun docenten overlopen. We ontvangen ‘s nachts mailtjes, omdat ze niet eerder aan onze vragen toekomen”, aldus Freya Chiappino, vice-voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond namens de studentenorganisaties. “We moeten op naar een Normaal Academisch Peil. Daarom staan wij hier vandaag actie te voeren”, aldus Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten. Na het welkomstwoord en de overhandiging sprong de coalitie van hoogleraren, studenten en bestuurders de Hofvijver in om aan te geven dat het water tot aan de lippen staat.

Structurele onderfinanciering
Het aantal studenten neemt al jaren sterk toe, terwijl de financiering per student achterblijft. Met als gevolg dat er te weinig tijd en geld beschikbaar is om goed onderzoek te doen of goed onderwijs te geven. Veel universitaire docenten doen noodgedwongen hun onderzoek in de avonduren en het weekend. Door de structurele onderfinanciering moeten universiteiten daarnaast te vaak docenten inzetten die alleen lesgeven en geen ruimte hebben voor onderzoek. Het wetenschappelijk onderwijs verarmt, doordat deze docenten geen onderzoek kunnen doen. Juist die verwevenheid van onderzoek en onderwijs is essentieel voor de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs.

Kerntaken worden niet vervuld
De problematiek wordt door een recent rapport van PwC in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderschreven. Dit rapport concludeert dat het academisch onderwijs 1,1 miljard euro tekort komt voor de vervulling van haar kerntaken: onderwijs en de daarmee verweven onderzoekstaak. WOinActie kaart dit probleem al sinds 2015 aan. “De financiering van het onderwijs is te laag, maar er is ook niet voldoende tijd en geld voor onderzoek. De kwaliteit van hoogwaardig academisch onderwijs en onderzoek is daarmee de afgelopen jaren sterk onder druk komen te staan”, aldus Casper Albers, woordvoerder van WOinActie en hoogleraar Toegepaste Statistiek en Datavisualisatie.

Brede coalitie
De oproep voor een structurele investering in het academisch onderwijs wordt breed gedragen. “Collegezalen krijgen het formaat van voetbalstadions, docenten bezwijken onder de torenhoge werkdruk en de ontwikkeling van de student staat onder druk. Dit kan niet langer doorgaan. Het is hoog tijd dat de politiek het belang van onderwijs erkent en zorgt voor het structureel op peil brengen van de financiering van het hoger onderwijs”, aldus Freya Chiappino, vice-voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), een van de studentenorganisaties die de actie ondersteunt. Ook de vakbonden en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) ondersteunt de actiedag. “De structurele onderfinanciering heeft gevolgen voor de innovatiepositie van Nederland. We dreigen talent te verliezen, omdat zij teleurgesteld stoppen met wetenschap. De werkdruk ligt ontzettend hoog. Op deze manier kunnen universiteiten hun verantwoordelijkheid voor het welzijn van hun medewerkers en de kwaliteit van hun onderwijs en onderzoek niet langer nakomen”, aldus Pieter Duisenberg, voorzitter van de VSNU.