Landelijke Studentenvakbond

Studenten en docenten willen de universiteit terug

Persberichten - dinsdag 19 januari 2021

WOinActie, de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), de FNV en de AOb hebben hun handen ineen geslagen om het gesprek te openen over het herzien van de Wet Modernisering Universitair Bestuur (MUB). Op 22 oktober jl. is de motie ‘’Inspraak en Zeggenschap’’ van Lisa Westerveld met een meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer. Deze motie verzoekt de regering het gesprek aan te gaan met studenten, wetenschappers en docenten over het herzien van de MUB. De universiteiten zijn overgenomen door een management- en beheerscultuur waardoor zeggenschap van de studenten en docenten onmogelijk gemaakt is. Dat moet veranderen.

Bovengenoemde organisaties openen met een gezamenlijk position paper de discussie over de toekomst van de universiteit. De verhoogde bureaucratie leidt volgens de organisaties tot onder andere een beperking van autonomie, hoge complexiteit, inefficiëntie en daardoor ook het verlies van betrokkenheid bij de organisatie.

Willemien Sanders (WOinActie): ‘’De MUB heeft als gevolg dat zeggenschap over het dagelijkse werk nauwelijks meer in de handen van de wetenschappers en docenten ligt. Zo weinig eigendom en zoveel verantwoordingsplicht leidt niet alleen tot onvrede maar ook tot structureel onbetaald overwerk en uitval van medewerkers. Dat kan echt niet langer.”

‘’Studenten staan samen met docenten het dichtst op het onderwijs en zijn daarmee de experts. Er is nu geen ruimte voor hun inbreng, mede door een overdaad aan complexe processen en bestuurders die beheersen in plaats van faciliteren. Door medezeggenschap anders in te richten, zal de betrokkenheid van studenten worden vergroot en wordt de universiteit weer een plek waar het primaat ligt bij onderzoek gestuurd onderwijs’’ aldus LSVb-vicevoorzitter Freya Chiappino.

Arnoud Lagendijk (voorzitter sectorbestuur Wetenschappelijk O&O AOb): ‘’Voor de AOb is het belangrijk dat medezeggenschap leidt tot zeggenschap, zodat academische gemeenschap zelf bepalend is voor het bestuur en de organisatie’’.

De verschillende organisaties vertrouwen erop dat deze motie en hun position paper richting geven aan de hoognodige cultuuromslag, waardoor de universiteit weer terug wordt gegeven aan de docenten en studenten.

Position paper: democratisering en medezeggenschap aan universiteiten