Landelijke Studentenvakbond

Landelijke Studentenvakbond blij met start pilot sneltesten in het hoger onderwijs: “Dit biedt perspectief”

Persberichten - maandag 18 januari 2021

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is verheugd met de start van de pilots met sneltesten in het hoger onderwijs. Een deel van de studenten die tentamens moeten afleggen aan de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen kunnen zich vanaf vandaag op de onderwijsinstelling laten testen op het coronavirus. LSVb-voorzitter Lyle Muns: “Het gebrek aan fysiek onderwijs en de problemen met online tentaminering beginnen studenten op te breken. Er zijn grote gevolgen voor het studentenwelzijn en de onderwijskwaliteit. Het is belangrijk dat er snel weer perspectief komt. De inzet van sneltesten kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.”

De pilots die vandaag gestart zijn dienen onder andere om te achterhalen welke rol sneltesten kunnen spelen in meer ruimte voor fysiek onderwijs en offline tentamens. De LSVb ‘hoopt vurig’ dat de onderzoeksresultaten positief zijn en de sneltests snel op grotere schaal ingezet kunnen worden. Muns: “Als de pilots een succes zijn dan willen wij dat sneltesten echt ingezet gaan worden door het hele land om meer fysiek onderwijs mogelijk te maken op een veilige manier.”

De studentenvakbond wijst er overigens op dat een terugkeer naar volledig normaal onderwijs meer zal vergen dan sneltesten alleen. Muns: “Het is moeilijk om elke student elke dag te testen op het virus. Daarom moeten we kijken naar een combinatie van oplossingen, waarvan sneltesten een onderdeel vormen. Zo kunnen we in aanloop naar een hoge vaccinatiegraad stapsgewijs meer fysiek onderwijs mogelijk maken.”