Landelijke Studentenvakbond

Universiteiten verlagen BSA-norm na aanhoudende druk van studentenvakbond

Persberichten - donderdag 14 januari 2021

14 januari 2021 –  Veertien grote universiteiten in Nederland hebben toegezegd de norm voor het bindend studieadvies dit collegejaar te verlagen. Dit zal betekenen dat eerstejaars studenten één groot vak minder af hoeven te ronden om door te kunnen stromen naar het volgende studiejaar. Het BSA geldt al langere tijd als groot punt van kritiek, zeker nu studenten als gevolg van de corona crisis studievertraging zouden kunnen oplopen. Voor de Landelijke Studentenvakbond is de toezegging van de universiteiten een mooie stap in de goede richting. ‘Het liefst zien we dat het BSA helemaal van tafel wordt geschoven maar deze verlaging haalt voorlopig in ieder geval wat druk van de ketel,’ aldus LSVb- voorzitter Lyle Muns.   

Naast de verlaging van de BSA norm is het voor universiteiten ook mogelijk om op opleidingsniveau de regels van het BSA aan te passen waar nodig is. Iets wat volgens de Landelijke Studentenvakbond zeker geen onnodige mogelijkheid is. ‘Het is duidelijk dat het welzijn van studenten onder stevige druk staat door de lockdowns en het vele thuisonderwijs. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat universiteiten hun studenten hier ook in tegemoet komen. Het versoepelen van het BSA, hetgeen volgens ons een onnodig, zwaar pressiemiddel, is daarmee een goed begin. Hoewel wij als vakbond het liefst zien dat deze drempel volledig wordt afgeschaft.’ De studentenorganisatie blijft zich daarom inzetten voor andere maatregelen die het welzijn van studenten in deze tijd kunnen bevorderen. ‘Daarnaast is het laatste woord over het bindend studieadvies wat ons betreft nog zeker niet gezegd,’ aldus LSVb-voorzitter Lyle Muns.