Landelijke Studentenvakbond

Acht studentenbonden sturen brandbrief naar universiteiten met oproep om bindend studieadvies toch te schrappen

Persberichten - woensdag 25 november 2020

25 november 2020 –  Deze ochtend verstuurden 8 studentenbonden in verschillende steden een brandbrief naar de colleges van bestuur van hun universiteiten met een dringende oproep om het bindend studieadvies (BSA) ook dit jaar te schrappen. Twee weken geleden werd bekend dat universiteiten ondanks de coronacrisis toch een BSA gaan opleggen aan eerstejaars studenten. Voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond Lyle Muns: “Het bindend studieadvies is een extra drukmiddel die eerstejaars studenten tijdens de coronacrisis kunnen missen als kiespijn. Met dit initiatief vragen we begrip van de universiteiten voor de moeilijke situatie waar de eerstejaars studenten zich nu in bevinden.”   

In de brandbrief benoemen de bonden dat het studentenwelzijn en de onderwijskwaliteit ernstig onder druk staan wegens de coronacrisis. De meeste lessen zijn online en studenten melden grootschalig concentratie- en motivatieproblemen. Muns: “Het is een heel moeilijk jaar voor eerstejaars studenten. Wegens het vele online onderwijs valt veel begeleiding en onderling contact weg. Je kunt onder deze abnormale omstandigheden niet vragen van eerstejaars studenten dat ze op een normale manier studeren en netjes alle studiepunten halen.”

Het BSA werd vorig collegejaar al geschrapt en wordt op hogescholen ook dit jaar geschrapt. De Landelijke Studentenvakbond noemt het daarom ‘extra zuur’ en ‘moeilijk te begrijpen’ dat universiteiten dit jaar wel besloten hebben een BSA op te leggen. Muns: “Toen de coronacrisis uitbrak, was het collegejaar al ver gevorderd. Eerstejaars hadden toen tenminste nog een groot deel van het collegejaar normaal les gekregen. Dit jaar is de situatie heel anders. Daarom is er dit collegejaar nog meer aanleiding om het bindend studieadvies te schrappen dan vorig jaar.”

De 8 deelnemende lidbonden van de LSVb betreffen AKKU (Radboud Universiteit), MSU (Maastricht University), GSB (Rijksuniversiteit Groningen), ASVA (Universiteit van Amsterdam), SRVU (Vrije Universiteit), VIDIUS (Universiteit Utrecht), SAW (Wageningen University & Research) en VSSD (Technische Universiteit Delft).

Brandbrief- Schrap het BSA ook dit jaar