Landelijke Studentenvakbond

Tweede Kamer stemt in met afschaffing van het bindend studieadvies

Persberichten - dinsdag 27 oktober 2020

27 oktober 2020 – Het merendeel van de Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een motie van GroenLinks die oproept het bindend studieadvies (BSA) voortaan enkel adviserend te laten zijn. Een absolute mijlpaal voor de Landelijke Studentenvakbond die al jaren strijdt voor een alternatief. Volgens de vakbond heeft het BSA een afferechts effect en zorgt het systeem voor onnodige, oplopende kosten. ‘De meerderheid van de studenten die geen bindend studieadvies kreeg, stapte de afgelopen jaren alsnog over naar eenzelfde studie bij een andere onderwijsinstelling maar daardoor wel met vertraging. Het is meer dan terecht dat er nu eindelijk wordt afgerekend met deze perverse prikkel,’ stelt LSVb-voorzitter Lyle Muns.

Volgens het huidige systeem zijn onderwijsinstellingen vrij in het bepalen van het aantal studiepunten dat ze mogen vragen bij het BSA. Dat leidt tot opmerkelijke uitschieters. Waar de Universiteit van Amsterdam (UvA) een BSA van 48 studiepunten rekent, hanteert de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) een BSA van maar liefst 60 punten, het maximum aantal studiepunten in een collegejaar. Hoewel het BSA ooit werd ingevoerd om het aantal langstudeerders terug te dringen, heeft deze harde drempel juist tegenovergestelde effecten. Zo blijkt uit recent onderzoek dat het merendeel van de studenten die geen bindend studieadvies kreeg, alsnog eenzelfde soort studie begon aan een andere onderwijsinstelling. Deze studenten lopen daarmee studievertraging op en worden zo weer opgezadeld met extra studieschuld. Daarmee lijkt het merendeel van de studenten die een negatief BSA krijgen vooral gebaat te zijn bij extra studiebegeleiding en ondersteuning, niet iemand die hen de deur wijst, stelt de LSVb.

Naast de tegenstrijdige effecten die de invoering van het BSA de afgelopen jaren met zich mee bracht, zorgt het volgens de Landelijke Studentenvakbond ook voor onnodige, extra prestatiedruk op studenten. Lyle Muns: ‘We zien hoe studenten de afgelopen jaren meer en meer te maken hebben gekregen met mentale problemen als gevolg van studiedruk en de belachelijke hoge schulden waar zij zich in moeten steken om een studie te kunnen afronden. Sommige studenten hebben zelfs meerdere bijbaantjes, om dit alles te kunnen bekostigen en moeten continu meerdere ballen tegelijk in de lucht houden. Het BSA hing daarbij ook nog als een molensteen om hun nek.’ Lyle Muns roept Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, daarom op zo snel mogelijk iets te doen aan deze situatie nu een meerderheid het eens is over de afschaffing.