Landelijke Studentenvakbond

De Landelijke Studentenvakbond waarschuwt: investeringen in jongeren en onderwijs onvoldoende om crisis te overbruggen

Persberichten - dinsdag 15 september 2020

Den Haag, 15 september 2020 – Vandaag presenteerde het kabinet de nieuwe Rijksbegroting en de Miljoenennota 2021. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) maakt zich zorgen over de alsmaar verslechterende positie van Nederlandse jongeren. Door de snel stijgende huurprijzen, jeugdwerkloosheid en studieschulden blijven jongeren nog jarenlang effecten ondervinden van de economische crisis. Muns: “De crisis brengt jongeren massaal in de knel. Het kabinet blijft benadrukken hoe belangrijk jongeren zijn voor de toekomst, maar acties om de toenemende studieschulden, jeugdwerkloosheid en huurprijzen aan te pakken blijven uit of zijn onvoldoende om jongeren uit de nood te helpen.”

Structurele onderinvesteringen hoger onderwijs
De Landelijke Studentenvakbond noemt het extra geld dat ter beschikking komt om de stijgende studentenaantallen op te vangen broodnodig. Muns: “Sinds 2000 is de hoeveelheid geld per student met ruim een kwart gedaald. Jarenlang moesten de kosten van de stijgende studentenaantallen opgevangen worden uit de onderwijsbegroting. Nu lijkt het kabinet tot inkeer te komen, maar de investeringen blijven onvoldoende om de structurele onderinvestering op te lossen.”

Extra locaties voor meer fysiek onderwijs
De afgelopen weken gingen de hogescholen en universiteiten weer open, maar vond het grootste deel (60% – 80%) van het onderwijs online plaats. De LSVb pleit al maanden voor meer fysiek onderwijs door het inhuren van extra locaties zoals bijvoorbeeld lege theater- en congreszalen. Muns: “De onderwijskwaliteit, kansengelijkheid en het studentenwelzijn staan zwaar onder druk door het vele online onderwijs. Er wordt nu in de begroting geen rekening gehouden met extra geld voor hogescholen en universiteiten om meer fysiek onderwijs mogelijk te maken. De minister van onderwijs benadrukt telkens hoe erg het is dat studenten elkaar weinig kunnen ontmoeten, maar maakt geen geld vrij om het probleem aan te pakken.”