Landelijke Studentenvakbond

Jongerenorganisaties eisen CO2-heffing in Prinsjesdag-plannen

Persberichten - maandag 31 augustus 2020

UTRECHT – Door de coronacrisis vertraagt de energietransitie terwijl voor 74% van de jongeren klimaatverandering nog steeds de grootste zorg is. Denktank-Y pleit daarom voor een economiebrede CO2-heffing.  Dinsdagmiddag 1 september gaat Denktank-Y in het Catshuis in gesprek met premier Rutte over de gevolgen van het coronavirus voor het klimaatbeleid en de kansen van jongeren op de woningmarkt. 

Namens het samenwerkingsverband Denktank-Y zijn studentenvakbond LSVb, de Jonge Klimaatbeweging, NJR, KEK, politieke jongerenorganisatie PerspectieF, en de jongerenafdeling van CNV aanwezig bij de premier. De ministers Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) sluiten ook aan.

Duurzaam herstel

Voor het klimaat heeft Denktank-Y een aantal eisen voor de premier. Zo wil de organisatie dat er voor het herstel van de economie flink wordt geïnvesteerd in het verduurzamen van onder andere de landbouw en de gebouwde omgeving.‘De coronacrisis vertraagt de verduurzaming, terwijl we de gevolgen van klimaatverandering steeds meer beginnen te voelen. Het is voor de jonge generaties echt het uur U, daarom is het tijd om nu flink te investeren in verduurzaming’, zegt Thomas Dekker, voorzitter van de Klimaat- en Energiekoepel. 

‘Daarnaast willen we dat duurzaamheid lonend wordt voor bedrijven door een brede CO2-heffing in te voeren’, betoogt Dekker. De jongeren willen dat de opbrengst van de heffing wordt gebruikt om huishoudens te compenseren en voor duurzame subsidies voor het bedrijfsleven.

Het kabinet werkt al aan de invoer van een CO2-heffing. Werner Schouten, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging: ‘De heffing van het kabinet gaat alleen gelden voor een deel van de industrie en zal pas vanaf 2024 echt effectief zijn. Dat is te weinig, te laat.’ Denktank-Y pleit daarom voor de invoer van een CO2-heffing die van toepassing is op de hele economie. Iedereen gaat daarbij evenveel voor zijn CO2-uitstoot betalen. ‘Een brede CO2­-heffing zorgt voor een eerlijke verdeling van de kosten en opbrengsten van verduurzaming tussen de industrie en het MKB. Ook geeft het jonge generaties meer zekerheid dat we de doelen van Parijs gaan halen’, aldus Schouten. Eerder onderstreepten het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving al de effectiviteit van een brede CO2-heffing.

Woningmarkt

Ook de positie van jongeren op de woningmarkt komt dinsdagmiddag ter sprake. Voor veel jongeren is huren te duur. Denktank-Y wil daarom een groter aanbod van sociale en middenhuurwoningen door onder meer de afschaffing van de verhuurdersheffing. LSVb-voorzitter Lyle Muns: “De verhuurdersheffing heeft woningbouwcorporaties sinds haar invoering al meer dan 10 miljard euro gekost. Dit is geld dat niet geïnvesteerd kon worden in betaalbare sociale en middenhuur woningen om de wooncrisis op te lossen.”  

Ook willen de jongerenorganisaties de rechtspositie van jongeren op de woningmarkt verbeteren. Nu maken malafide verhuurders nog misbruik van de krapte op de woningmarkt door meer huur te vragen dan wettelijk toegestaan, maar kunnen zij niet beboet worden. Muns: “Huisjesmelkers die jongeren uitbuiten met belachelijk hoge huurprijzen moeten harder aangepakt worden. In tijden van een wooncrisis kunnen we niet maken dat ze vrij spel krijgen om roekeloze huurprijzen te vragen.” 

Structurele Jongerenparticipatie

Denktank-Y blijft bij het kabinet het belang van structurele jongerenparticipatie benadrukken. De afgelopen weken sprak Denktank-Y met tientallen jongerenorganisaties en honderden jongeren. Op basis van alle zorgen en ideeën zal Denktank-Y het kabinet blijven adviseren.

Jongeren die ideeën hebben, worden aangemoedigd dat te delen via Denktank-Y op coalitie-y.nl/denktank-y.

Het advies van Coalitie-Y dat vanmiddag toegelicht zal worden aan de bewindspersonen is hier te bekijken: https://lsvb.nl/advies-coalitie-y-klimaat-woningmarkt-en-participatie